Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: desembre, 2018

Sagrada Família: Jesús, Maria i Josep

Lc 2,41-52 Apropem-nos per uns moments a la Sagrada Família de Natzaret. Ella és la icona que, contemplat, ens fa descobrir on està la bellesa de la família i on apareix una nova humanitat. Què és el més gran que podem aportar els cristians als fonaments de la mateixa? En primer lloc, la persona de Jesucrist. Ell ens revela qui és Déu i qui és l'home. Però també hem de dir amb força on té el seu origen l'ésser humà i en què lloc es revela amb el veritable humanisme, perquè en ell es descobreixi on és el tresor més important, l'escola més urgent on els valors humans, cívics, religiosos i morals s'atorguen. La família és l'escola de l'humanisme autèntic. És en la família cristiana on descobrim com la vida que neix s'acull amb generositat i responsabilitat, i l'ésser humà se li lliura totes les dimensions de l'existència que són necessàries perquè assoleixi la seva vida real i el seu futur. La urgència i necessitat de mirar i contemplar

Nadal del Senyor - 25 de desembre de 2018

Imatge
SALM 95 Nadal...Jesús és Nat Nadal... Jesús és Nat. Canten i eleven els pensaments i els cors tots els homes i dones de la terra! Nadal... Jesús és Nat. Canten els ocells sota el mantell del cel estelat de l´hivern. Canten tots els animals i la floresta del bosc i canten també les espècies que viuen dins les aigües i sota de la terra. Tots els regnes veneren els peus del Fill de Déu. Tot és cant i benedicció al voltant del Nom dels noms. Nadal... Jesús és Nat. Tota l´existència en la seva plenitud prové de la font del so... el silenci més axial i pur. En el silenci neix el cant que embelleix les paraules quan les toca i vesteix d´harmonia la manifestació de la comunicació humana. Hi ha instruments musicals – com la viola, per exemple – que vibren amb el so de la veu humana. Nadal... Jesús és Nat. Conflueixen i dansen a les més altes esferes les Pregàries... que s´eleven dins el cor de la nova humanitat. Impulsades i obertes a percebre l´experiència de transcendència del

Diumenge 4 d'Advent - 23 de desembre de 2018

                                            PROFECIA    CUMPLIDA “Pero tú, Belén de Efrata , pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el que será Señor de Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días de la Eternidad” (Miqueas 5 . 2). Allí iba a nacer Jesucristo. El desglose de su Nombre ya lo indica, el que es siempre el mismo. Jesús el Cristo, su Nombre personal y su Título. Jesús indica "ayuda o salvación", Cristo quiere decir el Ungido o el Mesías. "Jesucristo" es pues la suma de la Persona y el Oficio. Cristo no solamente estuvo los 33 años del Aquí, en nuestro suelo; sus actividades han sido eternas (Miqueas 5, 2), "desde los días de todos los tiempos." Él está en el consjo Divino, e incluso fue viniendo en varias maneras a través de la historia del hombre...sus manifestaciones, sus teofanias, el "Ángel de Dios", sus actividades son eternas. Hoy...también sigue "trabajando;

Diumenge 3 d'Advent - 16 de desembre de 2018

Filipencs 4 4-7 Fa uns dies estava en una gran llibreria fullejant les novetats i em vaig quedar sorprès del gran nombre de llibres que ofereixen consells per aconseguir una vida feliç. E stem d'acord que per una gran majoria de persones, per no dir totes, una dels objectius principals a la vida és aconseguir la felicitat. És obvi, per tant, que si s'editen tants llibres per ajudar-nos a aconseguir la felicitat és que en la nostra societat vivim en el pessimisme, la incertesa i el descoratjament. En aquest temps d'Advent és necessari que ens preguntem que felicitat volem, o millor serià preguntar-nos que ens fa veritablement feliços i plens il·lusió. La pregunta va dirigida al profund del nostre cor, a l'interior del nostre ésser: què ens fa feliços? La resposta, segons el meu parer, no consisteix a aplicar certa tècnica psicològica a les meves relacions personals, encara que aquestes no s'han de rebutjar, o al canvi de certs hàbits; la felicitat, o millor di

Diumenge 2 d'Advent - 9 de desembre de 2018

Un mensaje de esperanza, para hoy, de parte de Dios Texto: Evangelio de Lucas, cap. 3,1-6. 1   El año quince del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes virrey de Galilea; su hermano Filipo, virrey de Iturea y Traconítida, y Lisanio, virrey de Abilene, 2   bajo el sumo sacerdocio de Anas y Caifas, le llegó un mensaje de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. 3   Recorrió entonces toda la región del Jordán proclamando un bautismo, en señal de arrepentimiento, para el perdón de los pecados, 4   como está escrito en el libro del profeta Isaías: Una voz grita desde el desierto: Prepárenle el camino al Señor, enderecen sus senderos; 5   que los valles se rellenen, que los montes y colinas se abajen; que lo torcido se enderece, lo accidentado se iguale. 6   Y todos verán la salvación de Dios. (Is 40,3-5) Nos adentramos a este segundo domingo de adviento, reflexionando sobre un texto del evangelista Lucas. En el capítulo 3 se

Diumenge 1 d'Advent - 2 de desembre de 2018

Je 33,14-16; Salm 24; 1Tes 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36. El Regne de Déu de pau, amor, justícia i de vida ve, ve sempre, està venint fa temps. Pare nostre, que esteu en el cel: Que el Senyor faci créixer fins a vessar l'amor que us teniu els uns als altres i a tothom... (1Te). Quan diem Déu estem dient Pare; aquell qui és generador de vida ho és també de fraternitat, i ens obre els ulls   a la realitat que ens envolta i ens fa crítics, i compromesos. L’amor és la resposta a l’esperança. Vingui a nosaltres el vostre Regne. ...un plançó bo, que es comportarà en el país amb justícia i bondat... "El-Senyor-és-el-nostre-bé" (Je). És Jesús que ve..., ensenya el camí d’encarnació, de compromís, de solidaritat... Llavors veuran venir el Fill de l'home sobre un núvol amb gran poder i amb una gran majestat. Quan tot això comenci a succeir, alceu el cap ben alt, perquè molt aviat sereu alliberats (Lc). Quan es fan presents la paraula i els gesto