Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: juny, 2021

Diumenge 11 de durant l'any - 13 de juny de 2021

  Mc 4, 26-34 El misteri com a categ oria, com una « Realidadtotalmenteotra en relación con todo lo mundano [...]» [1] és una de les realitats més complexes a l’hora d’emprendre la reflexió sobre la Paraula de Déu. L’alteritat del misteri que interpel·la l’home el porta a percebre el que se li anuncia com una « insensatesa », com un« escàndol » (1 Co 1, 23), precisament perquè no segueix els criteris de la lògica mundana « La meva reialesa no és d’aquest món » (Jn 18, 36). Els mateixos deixebles, així com també altres contemporanis de Jesús, donen mostres d’una comprensió desencertada de la predicació sobre el Regne de Déu –« No veus les coses com Déu, sinó com els homes » (Mc 8, 32-33)-, d’una capacitat limitada per aprehendre el que tenen davant (Jn 1, 50) o de l’accés des d’uns esquemes, paràmetres o coordenades desajustats: « El Regne de Déu no vindrà en un moment previsible, ni tampoc podran dir: “És aquí” o “És allà”. El Regne de Déu és enmig vostre » (Lc 17, 20-21). En aqu

Diumenge 11 de durant l'any - 13 de juny de 2021

 Ez 17, 22-24 Ps 91, 2-3.13-16. R/ cf. 91, 2a 2Co 5,6-10 Mc 4,26-34 L’estil del Regne de Déu. El Regne de Déu és petit i humil, però, coses de Déu, de la mateixa manera que Crist regna a la creu o, altrament dit, el pare dona la raó a un crucificat, el Regne de Déu no es fruit de l’activitat humana (primera paràbola) ni s’imposa per la força i la grandesa sinó per la senzillesa més absoluta (segona paràbola). En aquest estil de fer ha d’anar la tasca evangelitzadora. No és una qüestió de poder sinó d’amor perquè Déu és amor i el seu poder i la seva saviesa estan al servei dels éssers humans simplement perquè ens estima. La providència. Les matemàtiques divines són diferents de les matemàtiques humanes. El Regne de Déu és obra 100% de Déu i 100% dels humans. Nosaltres sense Déu, no podem res; Déu sense nosaltres no vol poder res, pel que fa al Regne. Permetent que l’Esperit ens mogui des del nostre interior, podrem ser agents de justícia i de pau; hem de ser agents de la Providèn

Santíssim Cos i Sang de Crist - 6 de juny de 2021

  Ex 24,3-8; Heb 9,11-15; Mc 14, 12-16. 22-26 En l’Antic Testament la relació de Déu amb el seu poble s’expressa en termes d’Aliança. En el relat que llegim avui, Moisés dona a conèixer les paraules i mandats del Senyor i el poble respon de manera contundent. D’aquesta manera el poble d’Israel mostra el seu compromís de viure en l’Aliança que el Senyor ha proposat. Per que quedi, avui dia diríem signada aquesta Aliança, Moisés utilitza la sang, símbol de la vida, i derrama una part sobre l’altar, que simbolitza Déu, i l’altra sobre el poble. Marca la relació eterna entre Déu i el poble, que amb la seva proclamació, fan visible la seva unitat. L’autor de la carta als hebreus compara els sacrificis antics que feien al Temple i el sacrifici de Jesús, remarca de manera especial el valor etern, purificador i salvador de la sang de Crist. Ens està parlant del sacrifici de la pròpia vida que assoleix una Aliança eterna. Crist no va venir a instaurar nous sacrificis per a Déu (no els neces