Diumenge 2 de Quaresma - 8 de març

Mc 9, 2-10

Avui, segon diumenge de quaresma, l'Evangeli ens parla de la Transfiguració de Jesucrist en la muntanya. Jesús, després de la confessió de Pere, va parlar de la necessitat que el Fill de l'home fora condemnat a mort, i va anunciar també la seva resurrecció al tercer dia i es en aquest context on hem de situar l'episodi de la Transfiguració de Jesús. El missatge que Jesús transfigurat ens porta són les paraules del Pare: «Aquest és el meu Fill estimat; escolteu-li» (Mc 9,7). Que difícil és escoltar! Com ens costa posar els nostres cinc sentits en el que se'ns está dient! És per això que les paraules del Pare ressonen amb força: Escolteu al meu Fill, estar atents al seu missatge d'esperança i salvació. Escoltar significa fer la voluntat del nostre Senyor Jesucrist, contemplar la seva persona, imitar-lo, posar en pràctica els seus consells, prendre la nostra creu i seguir-lo. Escoltar-lo exigeix no solament intel·ligència per a comprendre, sinó també coratge per a decidir-se. En efecte, la paraula que escoltem és una paraula que ens compromet. Implica que nosaltres també, per la gràcia de Déu, volem ser transformats radicalment, d'arrel, de tal manera que les nostres vides siguin testimoniatges vius de l'esperança cristiana en un món que viu en el dubte, el temor i en la desesperança. Que el nostre Senyor ens ajudí. Amén.


Germán López-Cortacans
Església Evangèlica

Comentaris