Diumenge de Pasqua - 12 d'abril - Primera lectura

(Comentari bíblic interconfessional publicat en el Butlletí d'informació parroquial "Diàleg" del temps litúrgic de Pasqua de la parròquia de Sant Pere de Gavà)
La fe en Jesucrist Ressuscitat genera testimoni
Fets dels Apòstols 10, 34a. 37-43
En el plantejament de Lluc, els Fets dels Apòstols són la continuïtat de l'evangeli del mateix autor. En l'Evangeli relata el camí de Jesús; en els Fets, presenta el camí de l'Església que procura reproduir les paraules i accions de Crist. El camí de l'Església és, doncs, la prolongació de la pràctica del Fill de Déu, Jesucrist. En els Fets, 10 tenim una situació nova per a l'Església, és a dir, el contacte amb els gentils. Aquesta relació era prohibida per la legislació jueva. Qui convisqués amb ells es tornava impur.
Sant Pere és el primer a trencar aquest esquema exloent del pur i impur, accentuant la manera de ésser Església. De fet, ell està hostatjat a casa d'un blanquejador de pells, de nom Simó (pura coincidència de noms o signe d'identificació amb els marginats?). Els blanquejadors de pells eren tinguts com persones impures per part dels jueus. Així, s'havia d'evitar el tracte amb ells.
Corneli, militar romà, vivia a Cesarea, en els confins del territori judaic. Ell mana cridar Simó Pere perquè visiti casa seva. Pere, per tant, condueix la comunitat cristiana fora del territori judaic. En el seu discurs a casa de Corneli, insisteix, almenys, en quatre punts fonamentals: Déu no fa distinció de persones, és a dir, el nou poble de Déu no està tancat a una raça o nació; la funció de la comunitat cristiana és ser testimoni, o sigui, anunciar i practicar el que va fer Jesucrist; el contingut del testimoni cristià és l'anunci que Jesús és el jutge dels vius i dels morts i, per últim, és compleix així el que havia estat anunciat pels profetes, Jesús és la realització com cal del projecte de Déu.
La fe en Jesucrist suscita el testimoni! Ser cristià és, d'alguna manera, procurar fer el que va fer Jesús. Però, serà que les nostres comunitats tenen la valentia de Pere, que s'hostatja a casa d'un impur i conviu amb ell?
Mn. Luiz Carlos Rocha

Comentaris