Diumenge de Rams - 5 d'abril

Mc 11, 1-10 DIUMENGE DE RAMS (Processó)


Després dels capítols que parlen de la pujada de Jesús a Jerusalem (8, 27-10, 52) on el Senyor va anunciant als seus deixebles la seva mort i resurrecció, com també a instruir-los en el coneixement del veritable Messies, que ve al món per salvar-lo, ens trobem amb els versets inicials del capítol onze, que formen part dels darrers capítols, emmarcats dins del context en que la Història de la Salvació, arriba a la seva consumació: passió, mort i resurrecció de Crist. Com llegim a l’evangeli de Joan: “Ell, que havia estimat els seus que eren al món, els estimà fins a l’extrem.”(13, 1b).

L’entrada de Jesús a Jerusalem, en l’evangeli de Marc, evoca la profecia messiànica de Zacaries quan descriu el rei que ha de venir muntat en un pollí: “Mira el teu rei que ve cap a tu, just i victoriós; arriba humilment, muntat en un ase, en un pollí, un fill de somera.” (Za 9, 9). Jesús ve a portar les Escriptures a la seva plenitud perquè és la mateixa Paraula de Déu encarnada. Ell és el Messies que porta la Pau i la Misericòrdia de Déu.

Jesús és el Messies-Servent, que entra a la ciutat santa de Jerusalem oferint, des de la humilitat del qui ve a servir, la seva vida per rescatar i redimir a tot el gènere humà, que està en perill de mort eterna. Déu es lliura definitivament a l’home en la plenitud del seu Amor en la creu salvífica que assumeix el seu estimat Fill Jesucrist. El Reialme de Déu, està, doncs, farcit de Llum i Vida pels qui s’acosten a Jesús i volen mantenir-se en el seu amor.

"Hosanna! Beneït el qui ve en nom del Senyor!" Aquesta exclamació messiànica pot ésser, avui, una imatge festiva del diàleg ecumènic. Totes les confessions cristianes, ens apleguem i estenem els nostres mantells, les nostres peticions, per una major comunió fraterna, al nostre Senyor que pot fer possible algun dia aquest desig tan somiat per tots nosaltres.

“Hosanna a dalt del cel!”


Mn. Xavier Artigas, diaca

Comentaris