Diumenge 2 de durant l'any - 17 de gener

Jo 2, 1-11


Segons el calendari litúrgic catòlic, comencem aquest diumenge el temps ordinari. El cicle de Nadal va acabar amb la festa del Baptisme del Senyor, el diumenge passat.

La Bíblia Catalana Interconfessional titula els primers capítols, després del pròleg de l’evangeli de Joan, “Senyals prodigiosos i diàlegs” (1,19 – 12,50). És prou interessant aquest títol a l’hora de comentar els versets que corresponen a les noces de Canà, perquè Joan no fa servir la paraula “miracle”, sinó “senyal” o “signe”.

El nou Israel s’expressa en la figura de Maria, la mare de Jesús, que acudeix a ell per fer patent un “accident” inusual en unes noces: “No tenen vi”. Però per les noces de la nova Aliança, encara ha d’arribar el Misteri Pasqual, “l’hora” de la passió i glorificació del Fill. Encara ha d’arribar el vi nou, però no és “l’hora”: “Dona, i jo què hi tinc a veure? Encara no ha arribat la meva hora."

La fe de Maria fa anticipar en Jesús, amb un “senyal”, el convit nupcial del poble de Déu que seurà a la taula messiànica del Fill, en el goig definitiu del Regne. El vi nou fa resplendir en Jesucrist la plenitud de la salvació de Déu: “Tothom serveix primer els millors vins i, quan els convidats han begut molt, serveix el més ordinaris. Però tu has guardat fins ara el vi millor.”Xavier Artigas

Comentaris