Diumenge 6 de Pasqua - 9 de maig

Joan 14, 23 – 29

Dèiem dilluns, en el Grup de Bíblia, que el text que ens proposa el Calendari Litúrgic hauria d’incloure el verset 22 d’aquest capítol 14 de l’evangeli de Joan. Nosaltres, doncs, el comentarem, altrament no s’entendria la resposta de Jesús que ve a continuació.

Diu el v. 22: “Judes, no l’Iscariot, li pregunta: “Senyor, què ho fa que et vulguis manifestar a nosaltres, però no al món?”

I aquí ve la resposta de Jesús, v. 23: “Qui m’estima, guardarà la meva paraula; el meu Pare l’estimarà i vindrem a fer estada en ell.”

L’evangeli de Joan, n’hi ha molts que ho diuen, és l’evangeli de l’amor: L’amor de Déu Pare: cap. 3, 16; cap. 14, 21-23. L’amor de Déu Fill: cap. 13, 1. L’amor de Déu Esperit Sant: cap. 16, 14-15, i això són només uns versets de mostra, perquè tot l’evangeli traspua amor diví. És a dir, la Divina Trinitat en plena acció per a la salvació dels qui Déu Pare ha donat al Fill: aquells pels quals ha vingut al món, pels quals ha estat menyspreat i mort, i que ha ressuscitat per a la nostra justificació; per a aquells que són els seus escollits, els qui l’Esperit Sant guia a la veritat absoluta.

Veiem, per tant, que el Senyor vol manifestar-se només als seus, els qui han cregut en el seu Fill, en Jesús. Perquè, qui no estima el Senyor no guarda les seves paraules. Què és –algú encara pot preguntar– guardar les paraules de Jesús? És ser obedient al seu mandat, sí; però això encara no és tot: és retenir allò que ell ens diu per mitjà de l’Escriptura. Igualment com va fer Maria, després del naixement de Jesús i de la visita dels pastors, que deien que un àngel els ho havia anunciat. L’evangeli de Lluc, al cap. 2, 19, diu que “Maria guardava tot això en el seu cor i ho meditava.”

És tenir present sempre allò que sabem de la paraula de Déu, per tal que no ensopeguem en errors, ni caiguem en pecat. És estar amb la mirada atenta a la segona vinguda de nostre Senyor Jesucrist, que no sabem quan vindrà: Vindrà avui?, O demà?, O l’any que ve?, O d’aquí a milers i milers d’anys? No ho sabem, però sabem que vindrà. “Benaventurat aquell servent que, quan el seu senyor torni, el trobi fent el bé.” (Mateu 24, 46).
Manel Alonso Figueres
Església Evangèlica

Comentaris