Diumenge 12 de durant l'any - 20 de juny

Gal 3, 26-29 Lc 9, 18-24

Després d'un temps de pregària, Jesús fa una enquesta als seus deixebles: Qui diu la gent que sóc jo? Qui dieu vosaltres que sóc jo?.(Lc 9, 18.20) Les preguntes que fa no són simple curiositat, vol saber quina acceptació tenen entre la gent, i entre els deixebles, el seu missatge i la seva persona. Jesús vol saber què han entès i quina imatge tenen d'Ell.
I avui? Avui hi ha una diferència essencial, Jesús no hi és present físicament, es mostra a través dels creients, a través del nostre testimoni. Ens hem plantejat mai quina imatge donem de Jesús i del seu evangeli?
Fora bo, que com a creients ens aturéssim a reflexionar-hi, personalment i comunitària, i que en aquesta reflexió giréssim els ulls envers Ell, i ens adonéssim de la seva actitud envers la gent, envers el pobre, el malalt, el ric, el fariseu,... Així descobrirem Jesús compromès en la causa de l'alliberament (vg Lc 4, 17 ss), en la causa dels pobres, en la causa del qui pateix marginació. Per això, la gent del poble el veu com un profeta: Uns diuen que ets Joan Baptista; d'altres, que ets Elies; d'altres, que ha ressuscitat un dels antics profetes. Han descobert en Jesús la veu profètica que és denúncia, que és alliberament, que és esperança pel qui pateix.
La carta als Gàlates ens recorda tots els qui heu estat batejats en Crist us heu revestit de Crist (Gal 3, 27). Ja no som nosaltres, es Crist que viu en nosaltres. En conseqüència, la nostra vida i la de les nostres comunitats han de ser imatge de la vida de Crist. Els qui ens veuen han de poder descobrir-hi Crist viu i actuant entre els homes i dones dels nostres pobles i barris.
És un camí que no serà fàcil, en el que hi haurà creu, dolor, però on tenim segura la Pasqua: qui perdi la vida per mi, la salvarà (Lc 9, 24b), ens diu Jesús.
Ens hi posem?

Josep Anton Clua Sampietro

Comentaris