Baptisme del Senyor - 8 de gener

L’home és un ésser naturalment assedegat; el fet que més d’un vuitanta per cent del seu cos sigui aigua ens fa veure la seva necessitat d’aquest líquid; ara bé, no em refereixo tant a la set material com a la set espiritual: l’ésser humà està assedegat de goig i felicitat, de justícia i pau, de valors que omplin la seva existència, d’eternitat…; assedegat de Déu, en definitiva. Sant Agustí ho expressa amb aquestes paraules: «Ens heu creat per a vós, Senyor, i el nostre cor estarà inquiet fins que no descansi en vós»; aquesta set no la podrà assaciar sinó Déu mateix, que ens convida a anar cap a Ell: «Oh, tots els assedegats, veniu a l’aigua, veniu els qui no teniu diners, compreu i mengeu, compreu llet i vi sense diners, sense pagar res. ¿Per què perdeu els diners comprant un pa que no alimenta, i malgasteu els vostres guanys en menjars que no satisfan? Escolteu bé, i tastareu cosa bona, i us delectareu assaborint el bo i millor. Estigueu atents i us saciareu de vida». Avui, en el diumenge del Baptisme del Senyor la Paraula de Déu ens parla de l’aigua com a do diví purificador i donador de vida alhora, símbol de la gràcia de divina que ens uneix a Jesucrist.
El baptisme, com a ritu de purificació, existia molt abans del cristianisme. En temps de Jesús era costum que els prosèlits que volien entrar a formar part de la comunitat del poble d’Israel rebessin el baptisme abans de ser circumcidats. Avui dia, i des de fa segles, els hinduistes se submergeixen periòdicament en les aigües del Ganges i d’altres rius considerats sagrats. I així succeeix també amb altres religions. Aquest gest de purificació externa, vol posar de relleu el desig de purificació interior i de renovació espiritual de la persona. Però, mentre que en els rituals acabats de mencionar i en el mateix baptisme de Joan, l’aigua té una importància cabdal, l’Evangeli insisteix que el Baptisme és cosa de l’Esperit Sant. Sense l’acció de l’Esperit, l’aigua és inútil. És l’Esperit qui renova l’home interiorment. La realitat externa de l’aigua ens ha de portar cap a la realitat més profunda del do de l’Esperit Sant.
¿Què significa, llavors, el Baptisme en l’Esperit? El Baptisme representa per a Jesús la consagració a una missió concreta i específica. Jesús, com a Messies consagrat per Déu en l’Esperit, és enviat a la humanitat per realitzar la Nova Aliança, per ser llum dels pobles, per alliberar els captius, per promoure la justícia i manifestar la misericòrdia divina, per obrar la redempció de l’home, en definitiva. Els Evangelis ens diuen que va dur a terme aquesta missió fins a les últimes conseqüències. Amb el cristià passa el mateix, ja que el Baptisme el configura a Jesucrist i, per això, ha de ser una transformació de la seva vida. El cristià no es bateja només per a ell mateix, sinó per a tots els homes; el cristià està batejat per a la humanitat, consagrat a Déu i a l’obra salvadora del Crist. Cal, doncs, que preguem consciència del que és i significa el nostre baptisme; cal que personalitzem la fe que el Baptisme expressa i que ens adonem que el Baptisme és la consagració total de la persona a Déu, és la vida nova que Déu ens dóna en l’Esperit Sant, la transformació interior, la participació en la mort i resurrecció del Crist, l’adopció com a fills de Déu, el perdó dels pecats i l’entrada en l’Església, la comunitat dels qui han estat salvats per Jesucrist i volen seguir-lo. ¡No hi ha res la terra que tingui tanta riquesa com el Baptisme!Mn. Joaquim Meseguer

Comentaris