Diumenge 6 de durant l'any - 12 de febrer

Levític 13,12.45.46

El tema central d’aquest diumenge està en la puresa, o millor, en la consciència de ser impurs o pecadors, però encara més en la misericòrdia. El llibre del Levític dedica molt d’espai a parlar de la normativa de la puresa.
En el poble d’Israel el qui patia defectes físics quedava exclòs de la vida religiosa i social.
La qüestió, però, no era tant mèdica com religiosa. Era el compliment de la Llei, codi de comportament legislatiu religiós en una fusió de religió, d’ètica i de moral. Per això en casos de guarició, eren els sacerdots del temple els qui havien de certificar la salut i la consegüent “purificació” del malalt. No pas com a metges, sinó com a intèrprets de la Llei. Només un cop havien declarat que algú era pur, aquest era reintegrat a la comunitat cultual. Per a ells es tractava més de purificar que de guarir.
Tant Jesús com els profetes partien d’una sensibilitat social que naixia de la misericòrdia de Déu. La nostra condició humana sovint és pecadora, però sabem que tenim accés al perdó misericordiós de Déu.
Aquesta consciència és la que dóna a aquest diumenge un fons de joia. Mot amb què comença el salm i amb el que responem a la Paraula escoltada.


Griselda Cos, mb

Comentaris