Diumenge 2 de Pasqua (o de la Divina Misericòrdia)

Jn 20, 19-31


“He vist el Senyor.” Malgrat l’anunci de Maria Magdalena, els deixebles tenen encara tancades les portes del seu cor. La seva fe és encara immadura i la por els fa viure moments d’angoixa i d’inseguretat. L’esdeveniment tràgic de la passió i mort de Jesús els ha deixat petrificats, trasbalsats, arraconats en un petit espai. L’anunci d’una dona no és suficient per fer-los reaccionar.

I el Senyor ressuscitat es fa present enmig de les seves foscors. “Pau a vosaltres”. Jesús expressa amb aquesta pau, la seva victòria sobre la mort. Jesús porta la veritable pau, una pau redemptora, una pau que reconcilia Déu amb la humanitat pecadora. L’amor del Fill a la creu ha obert el camí de salvació per tota persona humana que vulgui acollir-la. És així, que la missió del Fill a la terra, serà també la mateixa missió dels deixebles: portadors de la pau i la reconciliació de Déu a tota la humanitat. L’espai de la por ha quedat transfigurat en una extensió universal d’alegria per l’experiència que han rebut del Ressuscitat. Perquè aquesta missió que han rebut directament del Senyor tingui èxit, necessita de la força del seu Esperit, que alena damunt d’ells, configurant-los en una nova creació. La criatura redimida neix a la nova vida en Déu, que és Pare de misericòrdia i de vida eterna.

I Tomàs, “l’anomenat Bessó”? La seva incredulitat xoca estrepitosament en les ferides que Jesús li ensenya identificant-se amb el crucificat. El Ressuscitat el fa anar més enllà dels límits aparents i el convida a fer el pas decisiu: “No siguis incrèdul, sigues creient.” I Tomàs respon a aquest convit amb una humil confessió de fe, vençudes finalment les barreres de la incertesa: “Senyor meu i Déu meu!”

Sembla que en aquest mateix moment de la confessió de fe de Tomàs, Jesús es gira vers nosaltres per acabar el seu missatge i l’arrodoneix amb una benaurança que ens convida a fer-la nostra i ens empeny a caminar i seguir-lo en aquest món tan necessitat de la seva salvació: “Perquè m’has vist has cregut? Feliços els qui creuran sense haver vist.”
Xavier Artigas

Comentaris