El naixement de Sant Joan Baptista - 24 de juny

Lluc  1:57-66,80

Avui, la litúrgia dominical del temps ordinari dóna lloc a una festa, a una gran festa: el Naixement de Joan el Baptista , aquell qui Déu va triar per preparar la vinguda del seu fill al món! De fet és una gran festa, una festa d'alegria i abans de res és una festa de misericòrdia! Isabel, la mare de Juan, era estèril (Lc. 1:7 i 36) i és per gràcia de Déu que ella rep del Senyor aquest favor extraordinari de concebre un fill en la seva vellesa:"I van sentir els veïns i els parents que Déu havia fet amb ella gran misericòrdia, i es van alegrar amb ella." (Lc. 1:36).
Joan es el precursor de Crist, el que va venir per preparar i il·luminar els camins del Senyor.
Enmig d'una situació de crisi econòmica i social on la incertesa cada dia és més present en la nostra societat; nosaltres, com Joan el Baptista, som cridats a proclamar i compartir la Bona Notícia que és possible viure d'una altra forma des de la gràcia de Déu. Nosaltres com Joan el Baptista també hem de proclamar que el Crist  és el Messies, el fill de Déu que ens perdona dels nostres errors , ens donà un nou sentit a la nostra vida i ens lliura de l'egoisme. Que Déu ens ajudi a compartir aquest missatge d'esperança i solidaritat amb el nostre proïsme ! Amén.

Germán López-Cortacans
Església Evangèlica Catalunya

Comentaris