Diumenge de la Santíssima Trinitat - 26 de maig


Jn 16, 12-15

La Santíssima Trinitat: Pare, Fill i Esperit Sant. Tres persones però només un Déu. Un Déu que ens ensenya que l’home es realitza plenament en la comunitat. L’home és un ésser comunitari que no desenvolupa totes les seves potencialitats si no és en la comunitat.

És en aquesta comunitat on el cristià troba el seu veritable sentit, en la relació amb els demés, en la preocupació pels altres, en la cura del germà.

En aquest evangeli Jesús promet als seus apòstols (i per extensió als seus seguidors) l’Esperit Sant, l’Esperit de la veritat que parlarà i farà conèixer el Misteri, el pla de Déu per als homes i per a la salvació.

Si els apòstols que han conviscut amb Jesús, l’han escoltat, l’han vist actuar, han compartit tot amb Ell no entenen, no estan capacitats per a entendre i necessiten l’ajut de l’Esperit que els il·lumini ... quant més nosaltres precisarem d’aquest ajut de l’Esperit!

Necessitem aquest acompanyament de l’Esperit Sant, ja que els homes, per les nostres pròpies forces, no podem arribar a entendre aquest misteri d’amor de Déu envers nosaltres. Precisem de l’ajut de Déu, de l’ajut de l’Esperit Sant que ens guiarà de manera suau cap a la contemplació del misteri d’amor de Déu manifestat en la persona de Jesús.

Demanem al Senyor, en aquesta octava de la Pentecosta que sapiguem ésser dòcils al guiatge de l’Esperit, que el deixem parlar-nos a cau d’orella i transformar els nostres cors per a veure i entendre realment el Misteri d’amor de Déu.

 
Mª Angustias Rodríguez (feligresa)

Comentaris