Diumenge 7 de durant l'any - 23 de febrer

1 Corintis 3,16-23


Tot és vostre

Quan llegeixo aquest text, em sembla que les coses encara no han canviat gaire.  Alguns deien:  "Jo soc de Pau. Nosaltres hem entès la veritat més que vosaltres.  Nosaltres som els veritables cristians."  Altres deien: "No.  Jo soc d'Apol·lo.   Som nosaltres els que tenim la veritat."  I, encara hi havia altres que deien: "Jo soc de Cefes.  I, els veritables savis som nosaltres." (v.4)
De la mateixa manera avui hi han els que diuen: "Jo soc de l'església protestant."  O altres que diuen: "Jo soc de l'església catòlica."  O: "Jo soc dels ortodoxos."
Però Déu diu: "Sou temple MEU i és el MEU Esperit que viu en vosaltres!" (v.16)
Potser li adorem des de les nostres pròpies tradicions cristianes, però no hem d'oblidar que tots som SEUS.  I, aquells que volen desmuntar aquest temple SEU, fent com que pertany als homes, diu Déu que els destruirà. (v.17)
Per tant, val més que ens tractem els uns als altres amb humilitat.  És més, ell que es considera més savi que els altres només s'enganya a si mateix. (v.18)
I, deixem allò de gloriar-nos en els nostres herois humans (v.21). Podem aprendre d'ells.  Ens podem inspirar per ells.  Però no ens poden donar res, perquè ja ho tenim tot.  Tot el que tenien Pau, Apol·lo, Cefes (Pere) i els altres sants i mestres ja ho tenim. "Tot és vostre!" proclama la Paraula de Déu fins i tot dues vegades (v.21 i 22).
Com és que ja tenim tot?  Perquè som temple de Déu i tenim a l'Esperit Sant. No pertanyem a cap home ni a cap institució humana.  Pertanyem a Jesucrist com Ell pertanyia al Pare. (v.23)  Beneït sigui per sempre!

Senyor Jesús, perdona'ns per considerar-nos més savis o més veritables que altres cristians.  Volem aprendre de la Teva humilitat. Gràcies, Pare, per donar-nos el Teu Esperit Sant i amb Ell totes les coses.  Ajuda'ns a entendre i a acceptar aquest gran misteri.  Amén.

David Rhoton

Comunitat Cristiana La Vinya – Gavà

Comentaris