Sts. Pere i Pau, Apòstols - 29 de juny


La Litúrgia ens ofereix conèixer una mica més a aquests dos grans puntals de l’Església, Sant Pere i Sant Pau.

Sant Pau era més jove que Sant Pere. En temps de Jesús Pau duria ser un adolescent. Es creu que Pau era un xicot estudiós i que estimava les tradicions jueves. En alguna ocasió va sentir a parlar de Jesús, va conèixer els seus deixebles i lluny d’acceptar la bona notícia de Jesús, més aviat la rebutjava fins a posar-s’hi en contra, enfrontant-s’hi a matar. Però un dia el Senyor se li va revelar i el va interpel·lar. Sant Pau va comprendre la seva equivocació i va conèixer a Sant Pere, es va convertir, es va fer batejar. L’ensenyament de Pere el va portar a aprofundir el coneixement i la fe en Jesús de Natzaret. Pau va anar fent un autèntic recorregut de missió evangelitzadora per diversos indrets de la Mediterrània on mantenia vincles amb cada comunitat cristiana que s’hi havia establert.

A l’Evangeli, Sant Mateu incideix, amb certa càrrega pedagògica, donant a conèixer les arrels d’aquell incipient cristianisme, que anava sorgint del si del poble jueu, a partir de les corresponents conversions. Ben segur que allò que per a uns era llum, per a altres era confusió i, per a altres, una enredada contra la Llei de Moisès, que obeïen amb tota mena d’ortodòxia, com era el cas de Sant Pau.

Per això l’evangelista presenta aquest diàleg que Jesús dirigirà als seus deixebles i amics més propers, de manera ben directa i sense embuts, els hi diu: “I vosaltres, qui dieu que sóc jo?”

L’evangelista no ens diu s’hi hagueren altres respostes. Només n’esmenta una, la de Pere, i que ho fa amb una càrrega significativa, perquè contesta en nom de tots, -decididament-. “Tu ets el Messies, el Fill de Déu viu”.

Pere ha copsat molt bé, que Jesús, més enllà d’esser com un home qualsevol és el Messies i, -al mateix temps-, el Fill de Déu viu.

Pere ha vist actuar a Jesús amb tota coherència d’obra i de paraula, de manera alliberadora, -molt especialment-, cap els més febles, i s’ha admirat dels seus signes curant els malalts, perdonant els pecats, ...

Pere havia copsat la presència de Déu en Jesús i per això no dubte en manifestar-ho: “... tu ets el Fill de Deu viu”.

La resposta de Jesús a Pere, davant de tothom, resulta del tot gratificant: “Benaurat ...... perquè això t’ho ha revelat el Pare del Cel.”. Encara més, Jesús fa veure que la resposta de Pere és fruit, -no del raonament humà-, sinó de la seva fe en Déu, perquè ell li ha revelat. I per aquesta fe tan ferma, rebuda de Déu, li diu: “Tu ets la Pedra de l’Església”. Per això la nostra Església es sustenta en aquestes pedres vives que som els qui, com Sant Pere i Sant Pau, rebem la fe de Déu i la fem vida.

És Jesús, en Déu, que per l’Esperit Sant rebem aquesta fe que ens ha de fonamentar en els valors evangèlics, de paraula i d’obra, humanitzant els nostres entorns.Mn Josep-Maria Gómez, diaca.

Comentaris