Diumenge 3 de Pasqua - 19 d'abril


Lluc 24,35-48

El Evangeli ens presenta una de les aparicions de Jesús Ressuscitat als deixebles. Era tanta l’alegria i l’admiració que no s’ho acabaven de creure.

Jesús els diu, quina poca fe, mireu-me les mans i els peus, soc jo. palpeu-me i mireu. Els esperits no tenen carn i ossos, com veieu que jo tinc, no teniu res per menjar, i va menjar davant d’ells un tros de peix. Jesús  desperta la fe en ells a creure, les ferides que va rebre Jesús per nosaltres les vol presentar al seu Pare del Cel com a rescat per la nostra llibertat.

En la primera lectura veiem el testimoni de Pere; El poble va entregar Jesús a Pilat on va morir crucificat però Déu el va ressuscitar. Pere i els apòstols son testimonis. La resurrecció necessita del testimoni del apòstols; es el testimoni que dona la força històrica a la resurrecció. Jesús es designat com el servent, el sant, el just, el que dona la vida. Lluc remarca la figura de Pilat per donar-li un sentit a la mort de Jesús dins del context històric del poble d’Israel.

En el salm 4: El salmista mana als homes que abandonen els falsos camins i que ofereixen sacrificis agradables i que confien en el Senyor.

En la carta de Sant Joan; Per saber si coneixem Jesucrist, mirem si complim els seus  manaments; els qui diuen que el coneixen, però no compleixen els seus manaments son uns mentiders. Els manaments de Jesús es la seva Paraula, conèixer a Jesús es acollir la seva Paraula fer-la vida, es important estar atent per escoltar i guardar la seva Paraula que es l’aliment per fer el nostre camí.
Les paraules de Jesús remarquen el Kerigma de la Sagrada Escriptura. Jesús ja havia entrat a la gloria, els recorda als deixebles lo que els havia dit. La llei de Moisés, els Profetes i els Salms ven a ser la triple divisió del Primer Testament segons la Tradició jueva.

Els va obrir d’intel·ligència per que comprengueren les Escriptures. Els va dir que el Mesias tenia que sofrir, que tenia que ressuscitar, i proclamar el seu nom la conversió i el perdo dels seus pecats a totes les nacions.

Jesús els rebel·la als deixebles una cosa nova els fa testimonis del pla de salvació que Déu ha realitzat per mig de Jesús, i les promet que els enviarà el do de l’Esperit Sant per completar-la missió d’anar a totes les nacions, i quedeu-vos a Jerusalem fins que sereu revestits amb la força de l’Esperit Sant.
Crist es el veritable Fill de Déu, net de tot pecat, unit sempre amb comunió amb el Pare. A quest es el cos que va morir, i va ressuscitar, va ser clavat en creu, aquest cos va ser dipositat dins de la tomba, i es el cos que seu a la dreta del Pare.


Jesús els va requerir als deixebles de lo que veien, en veritat eren ossos i carn costava convèncer-lo d’aquesta veritat, sàvia asta quin punt es un be creure-ho. Era necessari que Crist sofrís i que morís en creu, i que al tercer dia ressuscités d’entre els morts. Crist ha pagat el nostre rescat com a fills que som de l’Esglesia.

F. Josep Mª Cabañes i Vilar O.Cist

Comentaris