Diumenge segon després de Nadal - 3 de gener de 2016


Jn 1,1-18

Joan comença parlant d’un principi, però no ja d’un principi en el temps,sinó d’un principi etern, perquè es tracta de la Paraula de Déu, del Verb que ja existia desde tota l’eternitat, abans de tot començament, al principi, ja que la Paraula era Déu. Aquesta Paraula eterna, per la qual ha vingut a l’existència tot el que ha estat creat.

Els qui han rebut la pau poden anunciar-la als pobles, Joan era una de les muntanyes, havia rebut la pau i contempla la divinitat de la Paraula. Portem al front la senyal de la Creu, aquesta senyal es la humilitat. Els Mags van conèixer la senyal per mitja d’una estrella, que proclamava la vinguda del Senyor. La Paraula es va fer carn en Jesús, va venir i va realitzar la seva missió i desprès se’n tornà cap al cel. Jesús es la Paraula de Déu, tot el que diu i fa es comunicació i ens revela al Pare.

En el principi era la Paraula, Déu creà el cel i la terra. Déu ho ha creat tot per mitja de la seva Paraula, tot va començar a existir, totes les criatures son expressió de la Paraula de Déu, viva i present en totes les coses, les tenebres intentaren apagar-la però no hi poden. Joan Baptista era la llum, va venir per donar testimoni de la llum. La Paraula de Déu entra en la persona i fa que sigui acollida per Déu com a fill. Es el poder de la gràcia de Déu. La tenda on Déu fa la seva estada amb nosaltres es Jesús.

Aquesta és la veritat i la vida feta carn, estima, sana, perdona, viu, sofreix com un home entre els homes, tots poden veure’l, escotar-lo, tots poden creure en ell, veure la llum, veure de l’aigua viva, menjar el pa de l’Eucaristia, participar de la seva plenitud de gràcia i de veritat. Acollir la Paraula de Déu es acollir a Crist, Jesús ha vingut a acampar entre nosaltres, es la presència de Déu enmig del seu poble, aquesta presència s’ha fet real i viva amb la vida de l’home. “En altre temps éreu tenebres, però ara sou llum en el Senyor, comporteu-vos com a fills de la llum”. (Ef 5, 8)F.Josep Mª Cabanyes i Vilar Ocist

Comentaris