Diumenge de Pasqua - 27 de març de 2016


Crist ha ressuscitat, germans! Al.leluia!

El Crist que hem seguit al llarg del camí quaresmal i al que aquesta darrera setmana hem contemplat, aclamat, adorat i besat plens de reverència clavat a la seva creu, avui, gràcies al seu abaixament màxim per amor, el contemplem vivent i ressuscitat. Ell és el centre de la nostra fe cristiana.

Plens de la joia pasqual, avui comencem un nou camí que, juntament amb Maria Magdalena, Pere, Joan, Pau i tots els sants que ens han precedit, viurem d’una manera nova i, com ells, serem testimonis de tot el que Jesús va fer, va viure, va predicar, i el mataren, però Déu el ressuscità.

Sí, Jesús de Natzaret és el Senyor que confessem en el Credo: Ell és el Fill Unigènit de Déu, nascut del Pare abans de tots els segles. Jesús és Déu nat de Déu, Llum resplendor de la Llum, Déu veritable nascut del Déu veritable..., per ell tota cosa fou creada... s’encarnà i es féu home. Crucificat després per nosaltres, patí,i fou sepultat i ressuscità al 3er dia i se’n pujà al cel, on seu a la dreta del Pare. I tornarà gloriós!!! Aquesta és la nostra fe. I nosaltres avui en som testimonis.


Griselda Cos, monja benedictina

Comentaris