Diumenge 2 de Pasqua - 3 d'abril de 2016


Feliços els qui creuran sense haver vist! (Jn 20,19-31)

A les acaballes de l’evangeli de Joan, hi tenim aquest fragment amb un contingut extraordinari, del qual en significaria tres parts:
1) La presència de Jesús ressuscitat que irromp en mig de la por i la incertesa dels seus amics més propers, que el tornen a veure viu, i de qui reben l’extraordinària força de l’amor de Déu, la força de l’Esperit Sant.
2) L’agnosticisme, de Tomàs, que en absolut confia en les paraules dels seus companys i no creu possible la nova presència de Jesús, després de la mort.
3) El gran missatge de la tradició joànica: “... Els que heu llegit aquí han estat escrits perquè cregueu que Jesús és el Messies, el Fill de Déu, i, havent cregut, tingueu vida en el seu nom”.
Podem constatar que L’Evangeli de Joan té un alt contingut teològic, inclús més enllà dels tres sinòptics i sense que això els hi hagi de treure l’interès que també plantegen. És interessant notar com consolidat cap a les darreries del segle primer, el text aporta diverses singularitats per tal d’ajudar a les comunitats cristianes el missatge de Jesús, els fets de la seva vida i a creure-hi. Les controvèrsies entre el jueus més estrictes i els conversos, havien de ser notòries.
Aquest fragment sempre ens aporta una alenada regeneradora, en la presència de Jesús que acompanya les nostres vides i la presència de l’Esperit Sant, més enllà de l’acció sagramental, en la nostra pròpia voluntat d’obrir-nos confiadament al Senyor. També ens pot passar com a Tomàs, cercant evidències humanes o científiques, comprensibles des de la raó, tancant-nos en plantejaments agnòstics. Per a nosaltres preval el testimoni que ens han deixat els evangelistes i l’experiència de la presència de Jesús en la Paraula, en la pregària i en la contemplació, -a tots nivells-, sense dubtes. Això ens obra a l’esperança certa i confiada en Jesús de Natzaret, tot podent manifestar: Feliços els qui creuran sense haver vist!

Mn. Josep Maria Gómez del Perugia, diaca

Comentaris