Diumenge de Pentecosta - 15 de maig de 2016


«Si m'estimeu, guardareu els meus manaments»
«Qui m'estima farà cas del que jo dic,
el meu Pare l'estimarà i vindrem a viure amb ell»
«el Defensor, l'Esperit Sant que el Pare enviarà en nom meu,
us farà recordar tot el que us he dit i us ho farà entendre»

Molt sovint, alguns ens han presentat les obligacions de la fe, com la necessitat de complir uns manaments. Jesús, avui ens diu, fer cas del que jo dic, guardar els meus manaments, és la conseqüència lògica d'un fet: estimar-lo a Ell.

Sí, la nostra fe és un gest d'amor, un enamorament de Jesucrist, del Fill de Déu viu, encarnat-mort-ressuscitat, amb qui volem compartir la nostra vida, a qui volem oferir la nostra existència.

Aquest enamorament és agraït, gens interessat, a Aquell que ens ha creat perquè ens estima, i que vol habitar en nosaltres. Fruit d'aquest enamorament és que obrim el nostre cor i el nostre interior a l'Esperit Sant, perquè pugui viure en cadascun de nosaltres, perquè ens pugui revelar allò que el Pare del Cel vol de cadascú de nosaltres, perquè puguem ser imatges vives de Crist enmig del món, al costat especialment dels que més pateixen (els pobres, els immigrants, els marginats, els que pateixen soledat o malaltia, els vells,...).

Sant Pau a la 1a carta als de Corint ens diu: «ningú no pot confessar que Jesús és el Senyor sinó és per un do de l'Esperit Sant»

Obrim el nostre cor, deixem que l'Esperit davalli damunt nostre, deixem que l'Esperit habiti en nosaltres, confessem-lo, enamorem-nos d'Ell i deixem que ens transformi en imatges vives de Crist.Mn. Josep Anton Clua, diaca

Comentaris