El Cos i Sang de Crist - 29 de maig de 2016


Lluc 9, 11-17

Arribat el capvespre, Jesús, davant la inquietud dels deixebles, els diu que donin ells mateixos de menjar a la multitud que l’ha seguit. En resposta a l’objecció dels deixebles, que només tenen cinc pans i dos peixos, Jesús beneeix aquest aliment i demana als deixebles que el reparteixin a tothom. I el miracle es produeix.

Veiem en aquest text evangèlic que Jesús acull la gent, els parla del Regne de Déu, guareix al qui ho necessita i els alimenta. És Ell qui fa el miracle, manifestant la força creadora, l’amor i la misericòrdia del Pare, però demana als deixebles que reparteixin el menjar, servint els altres amb amor. Fent-ho així, n’hi haurà per a tothom.

Jesús és el pa que alimenta la nostra vida de fills de Déu, és el Salvador; Ell ens dóna la salut plena, del cos i de l’ànima, però ens demana a tots nosaltres, deixebles seus, que col·laborem amb Ell en la seva obra salvadora. Ell ens demana que compartim el que tenim, encara que sigui poc, amb els altres, especialment amb els més pobres i marginats; que guarim els cossos malalts; que amorosim les ferides dels qui estan sense forces, i també que donem pau, consol i esperança als qui estan sols, sense llar o sense feina, a tots els qui necessiten sentir l’escalfor de l’amistat i la fraternitat.

Els mateixos gestos que Jesús fa en aquest miracle, els repetirà en l’últim sopar, en què Jesús manifestà el sentit de la seva ofrena; Jesús oferí la seva Vida al Pare i  tots ens podem unir a la seva ofrena, donant-ne gràcies a Déu.

Jesús, el Fill de Déu, ens ensenya a estimar; ens fa comprendre que si compartim el que som i el que tenim, n’hi haurà per a tothom. Jesús ens ensenya com podem anar construint el Regne que Déu vol per a tota la humanitat.Montserrat Martínez

Comentaris