Solemnitat de la Santíssima Trinitat - 22 de maig de 2016


Romans 5,1-5

Pau amb Déu

Aquest text dóna tant de sí que s'han escrit llibres sencers d'ell!  Però avui voldria compartir només alguns pensaments curts:
"Justificats, doncs, per la fe, tenim pau amb Déu per mitjà de nostre Senyor Jesucrist." (v.1, BEC)  És a dir, per creure en la mort de Jesús en la creu per nosaltres i en la Seva resurrecció i per decidir seguir-li com Senyor nostre som 'justificats' (declarats justos i sants i sense cap culpabilitat) i tenim pau amb Déu.  Som els Seus fills i els Seus amics, i tenim entrada lliure a la Seva presència (Jn. 1,12; 15,15; Heb. 4,16).
Les nostres vides expressen i transmeten aquesta pau amb Déu?
A més, participem en el Seu goig i en la Seva glòria (v.2). Aquesta és la nostra esperança i el nostre dret, el segon fruit de l'Esperit Sant (Gàl. 5,22). No pels nostres mèrits, sinó pels de Jesús.
Es veu el Seu goig en la vida meva?
Inclús en les dificultats i injustícies de la vida, podem experimentar aquesta pau amb Déu que ens porta el Seu goig i la Seva glòria (v.3). Aquest és potser un dels miracles més grans de la vida cristiana i una de les senyals més clars de ser fill d'Ell: quan fins i tot les desil·lusions amb Déu només serveixen per impulsar-nos més a la recerca de la Seva pau i a una nova experiència del Seu amor. 
Hem aprés a aprofitar les tribulacions per conèixer més de la profunditat de la Seva pau?
"...L'amor de Déu ha estat vessat en els nostres cors per l'Esperit Sant..." (v.5, Monjos de Montserrat). Déu ens estima!  Aquest és el resum de tot i el sentit de la vida en sí. Per aquest amor ens va enviar a Jesús.  Per aquest amor va patir en la creu.  Per aquest amor ens justifica i restaura com amics Seus.  Per aquest amor ens omple del Seu goig i glòria.  Per aquest amor inclús en la pitjor injustícia de la vida podem sentir i gaudir de la Seva pau.  I per aquest amor ens dona l'Esperit Sant.
Necessitem que l'Esperit ens recordi una vegada més del Seu gran amor?
Pare Celestial, gràcies per la pau que podem gaudir amb Tu per mitjà de Jesús malgrat la nostre pròpia indignitat o el dolor de les nostres circumstàncies.  Gràcies Jesús perquè Tu ho has fet tot per nosaltres en la creu.  Esperit Sant, omple’ns de nou amb el Teu goig i ajuda'ns a sentir el Teu amor.  També nosaltres T'estimem!  Amén.


David Rhoton

Comunitat Cristiana La Vinya – Gavà

Comentaris