Assumpció de la Mare de Déu - 15 d'agost de 2016


Lluc,1.39-56

L'àngel va anunciar a Maria els misteris, li va dir; ¡Alegrat tu que tens el favor de Déu! El Senyor és amb tu. Per això Maria va acceptar l’encàrrec de ser Mare del Salvador i va dir, “Soc l’esclava del Senyor” i contenta de complir aquest desig de Déu, es posar a fer un camí llarg, per anar a visitar la seva cosina; hem d’aprendre de la seva humilitat, la més jove va a veure a la més gran, la superior va veure a la inferior, Maria a Elisabet, Crist a Joan. Al moment d’escoltar Elisabet la salutació de Maria, el nen saltà d’entusiasme dins de les seves entranyes, i va ser plena de l’Esperit Sant; Elisabet és la primera d’escoltar la veu, però Joan és el primer de percebre la gràcia, l’ha escoltada veig l’efecte del misteri, Ella ha percebut l’arribada de Maria, Joan la del Senyor, elles proclamen la gràcia, elles profetitzen baix la inspiració dels seus fills.; El fill ha saltat de goig i una vegada ple de l’Esperit Sant ha omplert a la seva Mare.

La Verge Maria va acollir l’anunci i la promesa que li va dir l’àngel Gabriel. Va creure que. “Déu res no li és impossible” Va donar el seu consentiment; “Vet aquí l’esclava del Senyor, que es faci en mi segons la teva paraula”. Elisabet va saludar-la; “Benaurada la qui ha cregut que és complirà tot allò que li ha esta dit de part del Senyor” Totes les generacions li diran benaurada” Maria es honorada per l’Església amb un culte especial, des de molt antic, la Verge Santíssima ha esta honorada amb el títol de Mare de Déu; els fidels es refugien sota la seva protecció, la imploren en tots els perills i necessitats. Maria és  la  Icona de l’Església, del seu origen, la seva missió i el seu destí no podrien acabar millor que girant la nostra mirada a Maria la nostra Mare, per contemplar-hi allò que és l’Església en el seu misteri en el seu peregrinatge, de la fe, i allò que ella serà a la patria, al final del seu camí l’espera, “en la glòria la Santíssima Trinitat, en la comunió de tots els sants, aquella que l’Església venera com la Mare del seu Senyor i com la seva pròpia Mare. La maternitat de Maria va ser el regal més gran, i la font de la seva grandesa, però Déu va coronar Maria per les seves virtuts, la seva caritat, la seva humilitat, la seva puresa, al acollir dins les seves entranyes el gran misteri del Fill Jesús.


Fra Josep Mª Cabañes

Comentaris