Baptisme del Senyor - 8 de gener de 2017


Jesús es presenta al Jordà, davant Joan Baptista, com un més, «a fer-se batejar». En aquest acte senzill, humil, es produeix una gran teofania –la manifestació de Déu trinitari–, la Paraula del Pare avalant la missió del Fill, de Jesús, i l'acció de l'Esperit Sant que baixa del cel i es fa present també en Jesús.

Les paraules i les accions de Jesús en tota la seva vida pública, que s'inicia amb el baptisme a la vora del Jordà    –episodi al mateix temps senzill i sublim–, estaran caracteritzades per un respecte exquisit per les circumstàncies concretes de cada persona, amb una atenció especial als febles, als senzills, als humils, com ens recorda la profecia messiànica d'Isaïes (primera lectura): «No trenca la canya esquerdada ni apaga el ble que vacil·la» (Is 42,3). A ells i a tots oferirà una «bona nova» de salvació, d'alliberament.

Els gestos i el missatge de Jesús interpel·len el cristià i la cristiana actuals, no només per canviar d'actitud personal sinó, sobretot, per contrastar la nostra relació amb els altres: respon a un respecte delicat de les seves limitacions, diferències, mancances, etc.? Els seus problemes, dificultats, angoixes, necessitats..., les viu com a pròpies?

Javier Velasco-Arias
biblista


Comentaris