Diumenge 3 de durant l'any - 22 de gener de 2017

1a. Carta als Corintis 1, 10 al 17.

L'església de Corint fou fundada per l'apòstol Pau durant el seu segon viatge missioner, tal com se'ns diu al capítol 18 del llibre dels Fets dels Apòstols.  A aquesta església va escriure i adreçar dues cartes, la primera de les quals l'any 54 i un any després, aproximadament, els n'adreçaria una altra ben diferent, i amb un to de goig i de satisfacció que no trobem en la que ara comentem breument.

"Us exhorto i demano, germans, en nom de nostre Senyor Jesucrist, que aneu tots d'acord i que no hi hagi divisions entre vosaltres, sinó que estigueu ben units en un sol pensament i en un sol parer."

Aquesta exhortació la feia l'apòstol per tot una sèrie de raons ben justificades. Al llarg de l'escrit trobem un reguitzell d'acusacions terribles, ja que els membres de l'església de Corint, o no havien entès quin era el missatge que Pau els va predicar o, si l'havien entès, ben aviat els havia fugit de la memòria.

Ben bé una desena, o potser algun més dels retrets que els fa, són perquè havien deixat el camí de l'Evangeli de Crist, a més de les divisions a què feia referència l'apòstol en el verset 10. El seu compromís havia deixat pas a aberracions doctrinals i a pecats nefands: Oblidar que per la fe eren "temples de Déu" cadascun dels membres de l'església; crear entre ells bàndols de preferències o de favoritismes; la pràctica de relacions incestuoses; resoldre els plets entre ells anant a cercar la justícia dels tribunals, en comptes de tractar les diferències dins l'església; menjar carn que havia estat sacrificada als ídols, en detriment del que creguessin uns altres germans que no ho veien correcte o que encara no discernien determinats actes infidels; manca absoluta de respecte per l'acte de la Cena del Senyor; menyspreu envers els pobres de l'església que amb prou feines podien menjar; oblit culpable de practicar el veritable amor; hi havia membres de l'església que deien que els morts no ressucitarien mai; el fet de no vetllar per les coses eternes...

Vet aquí el panorama d'indigència espiritual en què es trobava l'església de Corint. Hi ha un detall que, si més no, cal destacar perquè sorprèn: És el recapte per a subvenir les necessitats dels germans de l'església de Jerusalem. I sobta perquè, d'una banda, permetien que hi hagués pobres i d'altres necessitats a la seva congregació, entre els de casa i, d'altra, tenien una bossa amb diners preparada per auxiliar els de fora. Deixem-ho així sense cap més comentari.

Invitem, doncs, els nostres lectors a llegir les dues epístoles de sant Pau als creients de Corint i a destriar allò que en la segona epístola se'ns exposa: l'obra de l'apòstol i la de l'Esperit Sant en les vides i els cors dels membres d'aquella església.  Amén.

                                              Manel Alonso Figueres

   

Comentaris