Diumenge 2 de Pasqua - 23 d'abril del 2017


Jn 20, 19-31

Introducció

Els cristians som fills de casa bona, perquè som a imatge i semblança de Déu, malgrat les nostres infidelitats, el nostre pecat, la nostra manca de fe Déu, Pare de nostre Senyor Jesucrist, pel gran amor que ens té, ens ha fet néixer de nou i ens ha donat una esperança viva, gràcies a la resurrecció de Jesucrist d’entre els morts. Som hereus de Déu. Ell ens ha introduït a casa seva i ens hi manté. Amb amor, amb il·lusió i amb esperança: L’esperança que us dóna és una heretat que res no pot destruir ni deteriorar.  Pelegrinem -malgrat que el camí moltes vegades no és planer- pels temps cap a l’eternitat. El dia que Jesucrist es revelarà. 

El vespre d’aquell mateix diumenge, vuit dies més tard
Cada diumenge és Pasqua, celebrem l’últim sopar i que Jesús ha ressuscitat: Avui és el dia en què ha obrat el Senyor, alegrem-nos i celebrem-lo, és a dir, cada diumenge celebrem que és el dia que ha obrat el Senyor. D’aquí la importància del diumenge, com el dia del Senyor, el dia que tot va tornar a néixer, Eucaristia vol dir “acció de gràcies”: donem gràcies a Déu per haver ressuscitat el seu Fill i va omplir de sentit les nostres vides i la mort mateixa. L’Eucaristia del diumenge no és un ritus a complir, ni quelcom que depèn de la capacitat d’animació del qui la presideix, sinó que és la presència i manifestació de Jesús en la comunitat perquè anem prenen consciència de qui és Ell, cada diumenge tenim l’oportunitat de tenir experiència de Crist Ressuscitat, i així poder viure la setmana amb una mirada pasqual,....

Estant les portes tancades per por dels jueus: Jesús entrà, es posà al mig
Jesús no necessita que les portes estiguin obertes per poder entrar. Encara que jo tingui el meu cor tancat per la por, la decepció, la tristesa,...Jesús pot entrar i vol entrar. Per què? Doncs perquè ens estima i ens vol treure les pors, ens vol donar pau i alegria. Dues vegades ho repeteix Jesús Ressuscitat: Pau a vosaltres. I tant de bo per la nostra manera d’estimar, de viure,... es fes de nou realitat el que hem escoltat en la lectura dels Fets dels Apòstols: cada dia el Senyor afegia nova gent a la comunitat.

Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres
La Pasqua no és un punt i final és una ordre de marxa, és essencialment missionera. Jesús ens envia, som els seus missatgers per do seu i gràcies a l’Esperit Sant: Llavors alenà damunt d’ells i els digué: Rebeu l’Esperit Sant.

Final

Feliços els qui creuran sense haver vist: Jesús Ressuscitat ens diu aquesta benaurança a nosaltres que no l’hem vist; ens hem de sentir feliços, feliços per la fe que tenim, perquè creiem malgrat tot en Jesús Ressuscitat; feliços perquè no ens cal ser com Tomàs. Oh si?. Deixem que Jesús entri en el nostre cor ens doni la seva llum i la seva pau; que acollim la seva presencia en el pa i en el vi perquè ens doni forces per ser testimonis.

Mn. Josep-Ramon Ruiz i Ramon.


Comentaris