Diumenge 33 de durant l'any - 19 de novembre del 2017


Jesús vol que siguem responsables. Tot el que tenim és do de Déu; ara bé, d'aquest do, n’hem de fer una ofrena i un treball per a la glòria de Déu i per al bé del proïsme. Així, dia a dia, el Regne de Cel es farà present enmig de la societat; aquesta és la finalitat cap a la qual ha d'orientar-se el nostre esforç, fent treballar els talents que el Senyor ens ha donat. ¡Què n'és de gran la riquesa que Jesucrist ha dipositat en cadascun dels creients!, ¿deixarem que quedi estèril?, ¿Farem com el servent poruc?
Quan Jesucrist vingui a trobar-nos al final de la vida, no ens reclamarà si hem tingut èxit o no, sinó si hem treballat pels seus interessos, que són designis de pau, amor i salvació; ens preguntarà si hem actuat per fer present el seu Regne, si hem gastat el temps en estimar i fer el bé, independentment de la resposta que haguem obtingut dels homes. A la paràbola, hem contemplat com els dos primers servents es presenten amb alegria davant de l'amo, perquè saben que han obrat bé: han treballat i el seu esforç ha donat fruit. I és que, encara que ens sembli que fracassem i que el nostre esforç no obté la resposta esperada, res no queda estèril, sinó que, tard o d’hora, acaba fructificant. El sol fet de treballar pel Regne és ja un èxit. L'alegria ens ha de venir de l'amor diví que experimentem i de saber-nos col·laboradors del Senyor i no tant de l'eficàcia material i d'allò que el món valora com a èxit. Si volem ser cristians de debò, hem de viure en l'entusiasme que ens dóna l’Esperit Sant i ser-ne conscients que en aquest món no hi ha res més gran i formós que l’Evangeli.
En contrast amb els seus companys, el tercer servent manifesta la seva por i intenta justificar-se presentant la seva droperia i el seu desinterès com a prudència: per a ell, rebre la confiança del seu amo és més una càrrega que un goig. És un home mesquí i calculador. ¡Què Déu ens alliberi de la falsa prudència que paralitza i no deixa fer res, d'aquesta mena de realisme fals que posa obstacles a l'avenç del Regne!

Mn. Joaquim Meseguer

Comentaris