Diumenge 3 de Quaresma - 4 de març de 2018

Estimats lectors d’aquest full (blog),

la setmana passada ja llegíem al fragment de l’evangeli que vam comentar, com Jesús deia als seus deixebles que «no referissin a ningú allò que havien vist, fins que el Fill de l’home hagués ressuscitat d’entre els morts» (Mc 9,9).

En el fragment de l’evangeli que comentem aquesta setmana (Jn 2,13-25), trobem una afirmació semblant per part de l’evangelista: «quan va ressuscitar d’entre els morts, els seus deixebles recordaren que havia dit això, i van creure en l’Escriptura i en aquesta paraula de Jesús.» (Jn 2, 22)

Per tant, la Pasqua, la Resurrecció de Crist és l’esdeveniment clau a partir del qual els primers cristians van rellegir tota la seva història amb Jesús, i avui, també ens toca fer-ho a nosaltres. No podem llegir la Paraula de Déu, sinó és il·luminada pel gran esdeveniment de la Pasqua que d’aquí a quatre setmanes celebrarem.

El fragment que comentem avui, ens mostra a Jesús al Temple, enfrontant-se a tots aquells que treuen profit econòmic del culte a Déu, mercaders, canvistes,... Perquè amb Crist el culte ha estat renovat. Amb la mort i resurrecció de Crist, ja no calen nous sacrificis: Crist és el darrer i definitiu sacrifici, Ell lliura la seva vida en ofrena pel perdó de tots els nostres pecats. Ara no cal entrar fins al Tabernacle del Temple per trobar-se amb Déu: Crist és un de nosaltres, i el trobem en el germà que pateix (Mt 25, 31ss), el trobem en la petita o gran comunitat aplegada en nom seu (Mt 18,20),... el trobem cada dia en el nostre camí, acompanyant-nos com als deixebles d’Emmaús (Lc 23, 13ss) mentre ens il·lumina i dóna sentit a allò que vivim.

Que aquesta Quaresma, no sigui un temps de ritus, sinó un temps de recerca de Déu, de trobada amb Déu en els germans i en la comunitat cristiana, per poder arribar a la Pasqua a punt per ser renovats per la Vida Nova que ens dóna el Ressuscitat.

Bona i santa setmana a tots,

Mn Josep Anton Clua, diaca

Comentaris