Ascensió del Senyor - 13 de maig de 2018


Ac 1,1-11; Salm 46; Ef 1,17-23; Mc 16,15-20.


“Déu es fa home perquè l’home es faci Déu” (Sant Atanasi). Avui ja ens fem Déu.

Pare nostre, que esteu en el cel:

... fins al dia que fou endut al cel... (Ac). ... fou endut al cel i s’assegué a la dreta de Déu (Mc). Jesús torna al Pare-Déu. Però... tornarà (Ac). Jesús és el camí per on el Pare ens ve i per on l’home hi va, per on hi transitem, Déu i nosaltres, i ens trobem.

«Espereu aquí la promesa del Pare... vosaltres... sereu batejats amb l’Esperit Sant» (Ac). El que Déu ens dóna és l’Esperit Sant, el que ell és, els seus atributs de pau, i justícia, i amor, ... la seva vida que ens fa fills.

Vingui a nosaltres el vostre Regne.

Déu puja en mig d’aclamacions..., que és rei de tot el món... Déu regna sobre les nacions, Déu seu al tron sagrat (Sl). Victòria de l’amor, de l’Amor..., finalment l’amor regna..., regnarà.

... després de confiar, en virtut de l’Esperit Sant, la seva missió als apòstols que ell havia elegit..., i els parlava del Regne de Déu... Quan l’Esperit Sant vindrà sobre vosaltres... us farà testimonis meus... fins als límits més llunyans de la terra (Ac).  Ara som els continuadors de l’anunci del Regne de Déu, som activistes de pau, de veritat, de justícia, de l’amor de Déu...; el moviment iniciat amb Jesús encara se sent i té força...

... i a ell l’ha fet cap de tot i l’ha donat a l’Església, que és el seu cos i el seu complement... (Ef). El que dóna credibilitat a la l’Església és la sintonia amb l’Esperit de Jesús.

«Aneu per tot el món i prediqueu a tothom la Bona Nova de l’Evangeli... Jesús... fou endut al cel i s’assegué a la dreta de Déu. Ells se n’anaren a predicar per tot arreu, i el Senyor hi cooperava confirmant la predicació de la paraula amb els miracles que la seguien (Mc). El Regne de Déu és pregària, anhel, i desig i compromís, i missió confiada, ... resposta. El segell d’autenticitat de l’anunci són els “miracles”, ... de l’amor.

Faci’s la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel.

... que us concedeixi els dons espirituals d’una comprensió profunda..., ... que il·lumini la mirada interior del vostre cor perquè conegueu a quina esperança ens ha cridat, quines riqueses de glòria us té reservades l’heretat que ell us dóna entre els sants... Que conegueu també la grandesa ... quan ressuscità el Crist d’entre els morts, i el feu seure a la seva dreta dalt el Cel... (Ef). Ser fills en el Fill: és la revelació amagada, la nostra sort, que és la mateixa de Jesús, i que som hereus dels béns de Déu, de la mateixa vida de Déu.

... ell que té en totes les coses la plenitud (Ef). La plenitud de la nostra humanitat es diu Jesús,  que és plenitud de les nostres aspiracions humanes, el futur de la nostra evolució.

Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

«... Els qui hauran cregut... expulsaran dimonis..., parlaran llenguatges nous..., a qui hauran imposat les mans, es posaran bons» (Mc). És la victòria de la fe sobre el mal, la fe que ens fa anar sempre més enllà de tota adversitat, i és desig i anticipació dels béns que esperem.

Les grans aspiracions i lluites dels pobles per la llibertat i la pau, i les aspiracions particulars de treball, i vida digna, i salut... apunten a la seva realització última; ara són compromís, demà resurrecció i ascensió.


Mn. Miquel García Bailach

Comentaris