Santíssima Trinitat - 27 de maig de 2018


Dt 4,32-34.39-40; Salm 32; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20.


Déu també és amor, també necessita estimar i ser estimat.

Pare nostre, que esteu en el cel:

... si mai s’ha sentit dir que un poble hagi escoltat la veu de Déu... com tu l’has escoltada..., que cap déu hagi intentat d’anar a treure per a ell un poble... Reconeix avui que el Senyor és l’únic Déu... (Dt). És la revelació d’un Déu que surt de si mateix abocat en nosaltres, i alliberador per nosaltres del no-res i de tota situació de mort. Déu-Amor generador de vida. Ens estima. És el nostre Déu?

La terra és plena del seu amor. La paraula del Senyor ha fet el cel, amb l’alè de la boca ha creat l’estelada, a una paraula seva, tot començà, a una ordre d’ell, tot existí... Que el vostre amor, Senyor no ens deixi mai... (Sl). Ho sabem, la vida és possible gràcies a qui ens estima, a qui ens ha estimat primer; la vida, la creació sencera, és espai del Déu-Amor que ens genera, revelació d’un amor que ens fa; l’hauríem de percebre.

Tots els qui viuen portats per l’Esperit de Déu són els fills de Déu..., que ens ha fet fills i ens fa cridar: «Abbà, Pare!»... I si som fills, també som hereus: ... de Déu i hereus amb Crist, ja que sofrim amb ell per arribar a ser glorificats amb ell (Rm). Hem estat generats a la vida trinitària, ja formem part d’aquesta relació amorosa, en som fills estimats...; és d’una passió amorosa de la que naixem.

Aneu a convertir tots els pobles, bategeu-los en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant... (Mt). És el Déu-Amor, família de persones i misteri al que tots estem incorporats (batejats); ... és la mística de la comunió!

Vingui a nosaltres el vostre Regne.

Així l’Esperit s’uneix personalment al nostre esperit per donar testimoni que som fills de Déu... ja que sofrim amb ell per arribar a ser glorificats amb ell (Rm). Un regne..., una família... L’Amor que ens engendra, ens fa fills i germans, un amor ja abocat per sempre en nosaltres. Fills en el Fill, pel camí de la Pasqua, pel camí de l’alliberament que ens va fent i es manifesta finalment en la seva plenitud.

Faci’s la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel.

Compleix els seus decrets i els seus manaments... perquè siguis feliç... (Dt). El seu Amor, que és la seva llei, és una dinàmica que ens assegura l’amor.

La paraula del Senyor és sincera..., estima el dret i la justícia, la terra és plena del seu amor (Sl). El sentit de la justícia i la dignitat humana són posats al cor de la vida, i fan de l’amor la única relació possible, amb tot.

Aneu a convertir tots els pobles, bategeu-los en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant, i ensenyeu-los a guardar tot el que jo us he manat... (Mt). És l’encàrrec de Jesús de submergir la humanitat sencera en l’Amor, de fer saber a tothom que som fills estimats i, així, fer saber també la fraternitat universal.
Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món (Mt). És la voluntat del Pare que Jesús aliment amb el seu Esperit d’estar amb nosaltres, per sempre, compartint les nostres inquietuds.

Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Els ulls del Senyor vetllen els qui el veneren, els qui esperen en l’amor que els té; ell els allibera de la mort, i els retorna en temps de fam. Tenim posada l’esperança en el Senyor, auxili nostre i escut que ens protegeix. Que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai; aquesta és l’esperança que posem en vós (Sl). Ens salva l’amor, sempre és l’amor que salva el món. Finalment, l’Amor.

També nosaltres estem fets per a l’amor, per estimar i ser estimats; finalment fets per a l’Amor.


Mn. Miquel García Bailach

Comentaris