Diumenge 30 de durant l'any - 28 d'octubre de2018Mc 10, 46-52

Avui contemplem un home que enmig de la seva desgracia, hi troba l’autèntica felicitat gràcies a Jesucrist.

Es tracta d’una persona que  té dues carències: la manca de visió corporal i la impossibilitat de treballar per guanyar-se la vida, la qual cosa l’obliga demanar caritat. Ell necessita ajuda i es col·loca vora del camí, a la sortida de Jericó, per on hi passen molts vianants.
Té la sort que en aquella ocasió passa Jesús, amb els seus deixebles i altra gent.  El cec havia sentit parlar de Jesús, li haurien comentat que feia prodigis i en saber que passa a prop seu, comença a cridar: “Fill de David, Jesús tingues pietat de mi”. Als companys del Mestre els molesta els crits d’aquell cec, no pensen en la seva trista situació, són egoistes, però Jesús si que vol donar resposta aquell home que desitja trobar-se amb Ell. Immediatament, el sec s’aixeca i es troba davant el Fill de David i comença el diàleg amb una pregunta i una resposta:  Jesús li pregunta  Què vols que faci per tu?. El cec respongué: Rabuni, fes que hi vegi. I Jesús li concedeix doble visió, la física i la més important, la fe que és la visió interior de Déu.

Segú que Bar-Timeu va sentir moltes veus , unes que l’animaven a buscar a Jesús, altres que no crides,  però ell segueix la veu interior, el desig de acostar-se a Jesús de ser davant seu.
Tots son una mica Bar-Timeu. Quant ens acostem a Jesús, hem de veurà amb quina actitud ho fem,, la del cec o la del deixeble. ¿Vull que Jesús em solucioni la vida, o vull que m’obri els ulls? ¿Estic disposat a deixar-me transformar per Jesús ¿Estic disposat a créixer, a sortir de la meva comoditat?

Posem-nos en el lloc de Bar.Timeu. Ens trobem davant de Jesús i ens pregunta: què vols que et faci?. Ell espera la nostre resposta per a poder-nos dir: la teva fe t’ha salvat.
El mestre et crida, presenta-li la  teva necessitat, que Jesús et respondrà generosament, com ho va fer amb Bar-Timeu.


Manuel Abadias dp


Comentaris