Diumenge 2 de Quaresma - 8 de març de 2020S. Mateu 17:1-9

L'escena coneguda com "la transfiguració de Jesús" conclou d'una manera inesperada. Una veu vinguda de l'alt esglaia als deixebles: «Aquest és el meu Fill estimat»: el que té el rostre transfigurat. «Escolteu-li a ell». No a Moisès, el legislador. No a Elías, el profeta. Escolteu a Jesús. Només a ell. És molt difícil captar amb tota la profunditat el significat i les implicacions d'aquestes paraules. Moisès i Elías eren figures claus en la història d'Israel, són els representants màxims de la llei i els profetes que van parlar en nom de Déu en el passat. Però ara, Jesús és el fill estimat, només a ell s'ha d'escoltar, només a ell s'ha de seguir; no hi ha ningú que pugui igualar-lo. És el messies promès, el regne de Déu s'ha fet present en Jesús. Avui l'evangeli ens convida a una doble reflexió. Per a escoltar la veu de Déu, hem d'estar disposats i preparats, això implica destriar amb claredat la veu del Senyor enmig de tantes veus que ens emboliquen, necessitem d'espai i de temps per a acollir en els nostres cors la seva paraula. Una vegada escoltada, ens hem de preguntar si estem disposats a seguir a Jesús, perquè escoltar implica necessàriament ser obedient, es a dir, fer allò que ens demana. Que el Senyor ens ajudi a sentir la seva veu i destriar la seva voluntat per a les nostres vides.

Germán López-Cortacans
Parròquia Sant Esteve, Vila-SecaComentaris