Diumenge de Pasqua - 12 d'abril de 2020Ac 10,34a.37-43; Salm 117; Col 3,1-4; Jo 20,1-9Déu és la Resurrecció. La vida viscuda des d’ell és vida de ressuscitats, vida viscuda des de l’Amor.

Sigui santificat el vostre nom.

Enaltiu el Senyor: Que n’és de bo, perdura eternament el seu amor... (Sl). Tot... un projecte d’amor: la vida i la mort, que es diu resurrecció finalment, plenitud del que som. Experimentar tot l’amor de que som objecte, i que el vivim en tot allò immediat i en els qui ens estimen. Cridats a la vida per viure l’amor, amb els qui tenim al costat i l’amor més gran d’aquell que és l’Amor. L’experimentem?, quin accés hi tenim al seu amor? Quins moments, quins camins, quins llocs... ens el fan sentir?

Vingui a nosaltres el vostre Regne.

Parlo de Jesús de Natzaret. Ja sabeu com Déu el consagrà ungint-lo amb lEsperit Sant i amb poder, com passà pertot arreu fent el bé i donant la salut..., perquè Déu era amb ell. Nosaltres som testimonis... Després el mataren penjant-lo en un patíbul. Ara bé: Déu el ressuscità el tercer dia, i concedí que s’aparegués... a uns testimonis... Jesús, finalment, apareix com el paradigma de la nostra humanitat, el Fill on ens mirem els fills; també nosaltres som hereus de la seva mateixa naturalesa ressuscitada: el bé i la bondat, el perdó, i la resurrecció, i l’Esperit Sant..., suma de tots els béns del Regne de Déu. Ell ens ordenà que prediquéssim al poble assegurant que ell és el qui Déu ha destinat a ser jutge de vius i de morts...: jutge de l’amor: “tenia fam, tenia set, estava malalt... i em vau visitar” (Mt 25,31-46); ara és l’amor la nova etapa de la evolució humana, vida de ressuscitats.  Tots els profetes donen testimoni a favor seu... (Ac). Tots els profetes de pau, i justícia, i amor... ja són imatge, prefiguren, el mateix Crist ressuscitat, perquè tots són profetes de tot el que fa possible la vida.

... ja que heu ressuscitat juntament amb el Crist, cerqueu allò que és de dalt, on hi ha el Crist, assegut a la dreta de Déu; estimeu allò que és de dalt, no allò que és de la terra. Vosaltres vau morir, i la vostra vida està amagada en Déu juntament amb el Crist. Quan es manifestarà el Crist, que és la vostra vida, també vosaltres apareixereu amb ell plens de glòria (Col). Resurrecció ja és una realitat actual, que la podem viure, és la manera de ser des de l’amor; Déu és Amor. És el nostre dinamisme, el nostre estil, de la vida viscuda des de l’amor; ja vam morir a l’egoisme. Morir i ressuscitar amb el Crist cada dia i a l’hora de la mort, finalment, en plenitud, per sempre.

Fins aquell moment encara no havien entès que, segons les Escriptures, Jesús havia de ressuscitar d’’entre els morts (Jo).  Totes les Escriptures apunten a la vida, a la vida de Déu, a la plenitud de la vida. Cantem la vida, lamentem que la vida sigui menystinguda, ... menyspreada; les escriptures santes i totes les lletres que cantem a la vida, ... apunten a la vida, a lo més bonic de la vida, que és primavera i resurrecció.

I perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors.

...tothom qui creu en ell rep el perdó dels pecats gràcies al seu nom» (Ac). La resurrecció de Jesús és generadora de perdó i reconciliació, que vol dir vida que es refà, nova primavera, tornar a ressorgir l’amor amb totes les seves manifestacions de pau, justícia, respecte... en el cor, i en el cor de les relacions humanes.

Vivim la vida de ressuscitats quan estimem.


Mn. Miquel García Bailach

Comentaris