Santíssima Trinitat - 7 de juny de 2020LA DIVINA TRINITAT
                           

La divina Trinitat és un sol Déu que existeix eternament en tres persones: Pare, Fill i Esperit Sant tots iguals en quant a la seva perfecte i suprema Divinitat.

El Pare es presenta com el Creador de l’Univers; el Fill com a revelador de la Divinitat i Redemptor. L’Esperit sant com el qui viu interiorment i santifica.

«Déu per mitjà del seu esperit fa present la seva força vital» Ezq,37:1-14

La Trinitat es fa present en la Creació: «L’Esperit de Déu planava per damunt de les aigües»Gen.1:2. En la creació de l’home: «Fem l’home a la nostra imatge»Gen1:26

Text Bíblic Joan 3:16-18
V-16: “Déu ha estimat tant el món que ha donat el seu Fill únic perquè no es perdi cap dels qui creuen en Ell sinó que tinguin vida eterna”.

V-17: «Déu no ha enviat al seu Fill al món perquè aquest fos condemnat sinó per salvar-lo per mitjà d’Ell»

V-18: «Els qui creuen en Ell no són condemnats, però els qui no creuen, ja han estat condemnats perquè no han cregut en el nom del Fill únic de Déu»

La iniciativa de la Salvació pertany a Déu. No hi hauria salvació si no fos per l’Amor de Déu.

L’Ésser humà ha estat creat amb discerniment propi, pot escollir entre el bé i el mal, entre la salvació i la perdició. Si escull la perdició no és Déu qui condemna; Déu estima, doncs és un mateix qui es condemna.
La salvació és gratuïta, és per la gràcia de Déu que va enviar el seu Fill i va pagar el preu amb la seva mort a la creu i resurrecció; Ell ens treu de l’esclavitud  del pecat. Ef.2:8-9
Jesús va dir: «Us ho ben asseguro: El qui creu en mi té vida eterna» Joan 6:47

Si el Pare ens ha estimat tant que ens ha donat al seu Fill i Ell va donar la seva vida per amor a nosaltres, aquest amor tan gran mereix una resposta per part nostra.
Jesús ens va donar un nou manament: «Estima Déu amb tot el cor i tota l’ànima... i als altres com a tu mateix» Mat.22:37-39

«Els qui són guiats per l’Esperit de Déu, són fills de Déu» Rom.8-14
Com a fills de Déu cal seguir el seu exemple i estimar. El valor d’una persona no depèn de les normes que compleix, sinó del grau d’estimació en què fa les coses; l’autèntic valor d’una persona rau en el cor.

Qui estima deixa un reflex de la bondat de Déu per allà on va passant: demostra solidaritat, pau, esperança, joia i ganes de viure; impulsa a confiar en el Senyor.
Jesús ens va donar un gran exemple d’amor i servei als demés:
«Anunciant la bona nova del Regne i guarint entre el poble malalties i xacres de tota mena»Mat.4:23
Digué Jesús: «No he vingut a ser servit sinó a servir» Mat.20:28


Elisabeth Olmos Santacana

Comentaris