Diumenge 32 de durant l'any - 8 de novembre

¡Maranatha !, el Senyor ve.1 Tessalonicencs 4: 13-18

¡Maranatha !, el Senyor ve, era una salutació que es feien els germans cristians a l'antiguitat. Avui dia algunes congregacions continuen usant-la d'aquesta manera. L'Apòstol Pau al final de la Primera epístola als corintis adverteix: "Qui no estimi a el Senyor Jesucrist, sigui anatema [maleït]. ¡Maranatha! [El Senyor ve] "(1 Corintis, 16: 22). El terme en sí de "Maranatha" ha donat peu a diferents interpretacions. En el context en què és utilitzat per Pau, per exemple, es pot entendre com un avís pels infidels o com una afirmació de l'esperança en el retorn de Crist. Aquest segon sentit té molts arguments al seu favor. A la Bíblia abunden passatges que fan referència a la imminent tornada de Jesús a la Terra. Per exemple a 1 Tessalonicencs 4: 13-18. L'Apòstol Pau escriu aquesta carta als Tessalonicencs per consolar-los i enfortir la seva fe i esperança en Jesucrist. En aquest passatge s'identifica la mort amb estar adormit. Aquest dormir comporta l'esperança de el gloriós despertar del creient. A Mateu 9: 24, Jesús va dir: "Aparteu, perquè la nena no és morta, sinó que dorm. I es burlaven d'ell ". Si creiem en la resurrecció del Senyor (1 Tesa1: 10), "i esperar del cel al seu Fill, a el qual va ressuscitar dels morts, Jesús, qui ens lliura de la ira venidera", hem de creure en la nostra resurrecció i també en la resurrecció dels que van morir abans. En el verset 4:16 llegim "... amb veu de comandament". Crist tornarà com a conqueridor, com a sobirà. És la mateixa figura majestuosa de Apocalipsi. Apc. 1: 7-8. "Mireu, ve enmig dels núvols,i tothom el veurà amb els propis ulls, fins aquells qui el van traspassar; tots els pobles de la terra faran grans planys per ell. Sí! Amén! Jo sóc l’alfa i l’omega,diu el Senyor Déu, el qui és, el qui era i el qui ve, el Déu de l’univers." Crist tornarà sobtadament i en un sol temps per a tothom. L'apòstol Pau encoratja a alguns dels cristians que es preocupaven pels seus éssers estimats ja morts, pensant que aquests no anaven a participar dels beneficis de la segona vinguda de Crist. (V. 18) "Per tant, encoratgeu els uns als altres amb aquestes paraules". Ell confirma que sí vindran amb Crist amb un cos glorificat. 

En el capítol 5 de 1a Tessalonicencs s'observa que no és possible establir dates exactes per a aquest esdeveniment (Mt 24.36) "Però de el dia i l'hora ningú sap, ni tan sols els àngels del cel, sinó només el meu Pare", i que el que és important és vigilar (1 Tes. 5: 6) "Per tant, no hem de dormir com els altres, sinó vigilem i siguem sobris", és a dir, estar sempre en actitud d'espera. Aquests versets ens han de donar alegria i esperança, perquè Jesús ve aviat amb tots els seus sants i amb ell la promesa d'una vida eterna, sense sofriment ni dolor, amb un cos nou, en una terra nova i un cel nou. Estiguem vetllant perquè el Senyor ve. ¡Maranatha!

Ismael Llaudis Reyes.

Pastor de l'Església Evangèlica a Sant Feliu de Llobregat

 
Comentaris