Diumenge 4 d'Advent - 20 de desembre de 2020

 

Per Griselda Cos i Boada

 Monja de Sant Pere de les Puel·les

 

El pla de Déu, amagat en el silenci dels segles

 

El naixement de Jesús a Betlem és un Misteri insondable iun fet històric molt concret que tenen en el seu rerefons,la Mare de Déuiun sagrat missatger, l’àngel Gabriel, per l’anunci del qual hem conegut l’Encarnació del Fill de Déu.

La litúrgia d’avui és un devessall de temes profunds. Aquestssintetitzen la teologia de l’Encarnació,quetécom a actor divíl’EsperitSant quifecundà les entranyes de Maria.

Vegemamb admiració els temes essencials del relat evangèlic d’avui: l’amor del nostre Déu, que es fa carn de la nostra carn;l’Esperit Sant damunt Maria,que revela la personalitat única del qui serà el seu Fill; ila resposta obedient de Maria a la paraula de l’àngel.

Tot i el protagonisme de Maria,el relat és, no obstant, predominantment cristològic: ens hiés reveladala veritable identitat de Jesús, Fill de Déu;sí, ha estat de Déu la iniciativa de la seva Encarnació.

La concepció humana de Jesús s’haproduït per l’acció de l’Esperit Sant. I el relat acaba amb les paraules de Gabriel que asseguren que a Déu res no li és impossible.

¿Què és l’Encarnació de Déu sinó la voluntat divina que ha volgut plantar la seva tenda entre nosaltres? I la tenda té lloc en el si de Maria. És a Maria a qui es revelaper primera vegada que “Déu és Emmanuel” quan l’àngel afirma: “El Senyor és amb tu”. Aquest és el centre de tot el relat:la presència del Verbencarnaten el Fill Jesús per obra de l’Esperit Sant.

Aquest text de l’evangeli de Lluc cal llegir-lo, gairebé de genolls, amb to cristològic, ja que és en Jesús on s’hi ha revelat el pla de Déu amagat en el silenci dels segles.

Estiguem doncs a punt per acollir Jesúsen qui, com ha escrit Jacques Leclerq,“Déu s’ha fet home. Ser home, doncs, és meravellós”.

 

Monestir de Sant Pere de les Puel·les

 

 

 

2S 7,1-5.8b-11.16; Salm 88; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38.

 

 La vida és una crida que portem al cor, que és do i regal de Qui ens la dóna i es dóna.

 

Pare nostre, que esteu en el cel:

 «Sou el meu pare, el meu Déu i la roca que em salva” (Sl). Un Misteri..., el de la vida que se’ns dóna i que acollim amb admiració, un misteri d’amor gratuït al que responem amb un agraïment immens. I ara Déu vol ser família, novament font i generador de vida; ara es revela la paternitat de Déu en el Fill.

 «... et donaré per successor un descendent , sortit de les meves entranyes... Jo li seré pare, i ell serà per a mi un fill...» (2S). Profecies antigues, misterioses, plenes d’esperança, que ara surten a la llum i es compleixen, ... és Jesús. ... Jesucrist, i que és la revelació del pla de Déu..., d’acord amb els escrits profètics, i ha estat posat a l’abast de tots els pobles... (Rm). Un Jesús per a tots, ... bona notícia per a tots.

 En aquell temps, Déu envià l’àngel Gabriel... per dur un missatge a una noia, promesa amb un descendent de David....: «Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús... Serà gran i l’anomenaran Fill de l’Altíssim... ; per això el fruit sant que naixerà, l’anomenaran Fill de Déu» (Lc). Relació única de Jesús i el Pare, irrepetible..., Jesús Fill; ell ens ensenyarà a ser fills amb ell, i germans com ell. És el Déu-Trinitat, Déu-Família i Encarnació de Déu, el Déu-Amor...; és el Déu de sempre i de tots que va manifestant noves veritats del seu amor.  ...és la revelació del pla de Déu, amagat en el silenci dels segles, però que ara ha sortit a la llum... (Rm).

 Sigui santificat el vostre nom.

 Senyor, cantaré tota la vida els vostres favors (Sl). Ara ja no són coses que ens dóna Déu, es dóna ell mateix.

 Glòria a aquell qui té el poder de confirmar-vos... en allò que proclamem de Jesucrist... Glòria a ell eternament per Jesucrist... (Rm). Admiració davant l’Encarnació, davant Jesús, i agraïment... Ara, se’ns revela qui som, la nostra dignitat, l’amor immens de Déu per mi, per tu, per tots en Jesucrist.

 Vingui a nosaltres el vostre Regne.

 «He destinat un lloc per al meu poble Israel, l’hi he plantat perquè visqui sense por, i no l’oprimiran més els perversos...» (2S). El Regne que porta Jesús, messies de Déu, fill de Déu, és alliberament humà, dignitat humana, promoció de cada persona i dels seus drets; alliberament integral i complet de l’ésser humà.

 «... serà rei del poble d’Israel per sempre, i el seu regnat no tindrà fi» (Lc). Déu ja ens ha dit tot el que ens havia de dir; Jesús és revelació de Déu, és aquell messies pel qual vénen tots els béns de les aspiracions humanes; el seu Regne de pau, de veritat i justícia, de fraternitat i amor... no tindrà fi, sempre ens serà necessari, sempre seran les condicions de vida necessàries perquè la vida de tots sigui possible.

 Faci’s la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel.

 «El meu favor és indestructible, mantinc la fidelitat en el cel..., mantindré per tots els segles el teu tron... Mantindré per sempre el meu amor, la meva aliança amb ell serà perpètua» (Sl). Déu, pare, compromès definitivament amb els seus fills; Jesús i el seu Regne en són l’expressió.

 «Sóc l’esclava del Senyor: que es compleixin en mi les teves paraules» (Lc). Deixar Déu actuar, es realitze la seva voluntat, es faci present el seu voler en nosaltres, en el nostre món...; només cal acollida, disponibilitat..., com la de Maria. Som les mediacions humanes de Déu.

 

Endinsar-nos en l’experiència del Déu-Encarnació és créixer en humanitat.

 

                                                                  Mn. Miquel García Bailach

Comentaris