Baptisme del Senyor - 10 de gener de 2021

 

El Baptisme del Senyor

 

                Amb el Baptisme en el Jordà, culmina la manifestació de Jesús com a Fill de Déu que hem celebrat al llarg del temps de Nadal, però a la vegada se’ns presenta un Jesús ja adult, disposat a iniciar el seu ministeri públic. En el Baptisme del Senyor, Déu Pare manifesta i certifica, per mitjà de l’Esperit Sant, una vegada més, la divinitat de Jesucrist. Si el Nadal era la manifestació del Crist en l’àmbit humil de Betlem, i l’Epifania era la manifestació universal, a tots els pobles, el Baptisme és una manifestació absoluta i plena de la divinitat de Crist. Per això, el Baptisme del Senyor és una epifania, ja que és una manifestació al món, i una teofania, perquè és una manifestació de Déu mateix. Jesús és batejat per Joan en el Jordà, ungit per l’Esperit Sant i proclamat Fill de Déu per la veu del Pare des del cel. A partir d’aquí, Jesús ja pot començar a dur a terme la missió que el Pare li ha encomanat, per anunciar i realitzar la salvació.

            Aquesta manifestació divina que contemplem, fa que el Baptisme del Senyor es converteixi en una obertura del que serà la seva obra salvadora, un preludi de la seva mort, resurrecció i glorificació: la seva entrada en l’aigua anuncia la seva mort a la creu i la seva sepultura, la seva sortida de l’aigua prefigura la seva resurrecció, i la davallada damunt d’Ell de l’Esperit Sant amb la proclamació del Pare indica el que succeirà el dia de la Pentecosta, quan l’Esperit sigui vessat damunt dels creients. A partir d’aquest fet, el nostre Baptisme no es quedarà pas en un mer símbol que expressa el desig de conversió, sinó que tindrà la força i el valor de segellar, per l’acció de l’Esperit Sant, la nostra condició de fills de Déu i la nostra incorporació al Crist mort i ressuscitat. En el Baptisme de Joan, els homes expressaven llur desig de conversió; en el Baptisme del Crist, Déu ens atorga la gràcia de ser fills seus, ¿no és això un do magnífic? Així conclou el temps de Nadal, en el qual hem pogut aprofundir en el fet que el Fill de Déu es fa home perquè els homes arribem a ser fills de Déu.

            El Baptisme de Jesús en el Jordà prefigura el nostre propi Baptisme: així com en aquell moment el Pare va certificar la filiació divina de Jesús ungint-lo amb l’Esperit abans d’iniciar la seva missió, també nosaltres en el Baptisme som consagrats fills de Déu en Jesucrist per l’Esperit Sant; i així, l’antic Baptisme de conversió es transforma en el nou Baptisme d’adopció.

 

 

Mn. Joaquim Meseguer García

Rector de Sant Pere de Rubí

Comentaris