Diumenge de Pentecosta - 23 de maig de 2021

Ac 4,32-35; Salm 117; 1Jo 5,1-6; Jo 20,19-31.

Déu és trinitat, relació, donació... “Déu és amor” (1Jo 4,8).

Pare nostre, que esteu en el cel:

[...] se sentí venir del cel un so com si es girés una ventada violenta... Llavors se’ls aparegueren com unes llengües de foc... Tots quedaren plens de l’Esperit Sant... És una manifestació de Déu, del cel, una efusió, i una comunicació: Déu és Amor, Amor que ens fa lloc en la seva vida i s’ofereix. Amb símbols de vida (cel, so,vent, llengua, foc...) per parlar-nos del Déu que es dóna. Llavors alenà damunt d’ells i els digué: «Rebeu l’Esperit Sant...» (Jo). La vida que fa la vida de Jesús, que és l’Amor del Pare, és ara també per a nosaltres; és l’Esperit Sant. L’Esperit de Déu, l’Esperit de Jesús, l’Amor, és el nostre Esperit també.

Quan envieu el vostre alè, reneix la creació, i renoveu la vida sobre la terra (Sl). L’Esperit d’Amor, és alè generador de vida; el descobrim en totes les manifestacions de vida i progrés.

Els dons que rebem són diversos, però l’Esperit que els distribueix és un de sol. Déu ens aboca els seus atributs i ens fa participar dels seus bens. Són diversos els serveis, però és un de sol el Senyor a qui servim. Són diversos els miracles, però tots són obra d’un sol Déu... Estimats és com estimem. ...Perquè el Crist és com el cos humà: és un, encara que tingui molts membres, ni que siguin molts, formen un sol cos. Tots nosaltres, ..., hem estat batejats en un sol Esperit per formar un sol cos, i a tots ens ha estat donat com a beguda el mateix Esperit (1Co). Rebent l’Esperit de Jesús som també fills, amb el Fill; i així, ara, el Crist, el Fill, també som nosaltres.

«...com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres» (Jo). L’Amor ens envia a estimar, i ser generadors de vida, i esperança, ... com Jesús. El Pare vol que siguem germans.

Sigui santificat el vostre nom.

Beneeix el Senyor, ànima meva (Sl). És la lloança de tot el nostre ésser ple de l’Amor de Déu.

Vingui a nosaltres el vostre Regne.

«... tots nosaltres els sentim proclamar les grandeses de Déu en les nostres pròpies llengües» (Ac). La llengua de Déu és un idioma universal, és el llenguatge de l’Amor que tothom entén.

Faci’s la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel.

Les manifestacions de l’Esperit distribuïdes a cadascú són en bé de tots (1Co). Estimats..., i ser germans.

«La pau sigui amb vosaltres» (Jo). És la pau que dóna l’amor, l’amistat,... i l’Amor.

 I perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors.

 «Rebeu l’Esperit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els pecats, els quedaran perdonats...» (Jo). L’Esperit de Déu és un Amor per a la reconciliació entre les persones i del món.

També la resposta de Déu al sofriment humà és l’Amor, el do de l’Esperit  Sant.

Amb la Pentecosta som introduïts en el misteri d’Amor de la Trinitat.

 

Mn. Miquel García Bailach

Comentaris