Diumenge 4 d'Advent - 19 de desembre de 2021

 AQUÍ ESTIC PER FER LA TEVA VOLUNTAT

La veritable història del Nadal és a l’Antic Testament! Al Salm 40:6/8!

I al Nou Testament, Hb. 10:5/7, SÓN LES MATEIXES PARAULES DEL SALM,

abans de venir a aquest món, al cel, hi va haver una conversa entre Crist i el Pare: No vols sacrifici i ofrena, però m’has donat un cos. No t’agraden els holocaustos ni les expiacions pel pecat. “El meu Déu, aquí estic per fer la teva voluntat, com està escrit de Mi al llibre.

Els sacrificis d’animals eren una ombra, podien cobrir el pecat temporalment, però mai treure’l. (La paga del pecat és mort Rom. 6:23)

Déu acceptava els sacrificis en base a la mort d’un substitut innocent, com que en aquest món no hi havia ningú sense pecat que pogués ser sacrificat i satisfés la justícia divina, va decidir enviar el seu Fill per dur a terme el sacrifici perfecte.

Jesús abans de néixer a Betlem ja existia al Cel amb el Pare i l’Esperit Sant. Es va cridar Jesús, quan va néixer com a nen.

Així Déu Pare havia preparat un cos per al seu Fill perquè per salvar-nos havia de tenir un cos humà, però sense pecat, per fer possible el cos sense pecat calia que no hi intervingués home.

Així veiem l’actuació de la Trinitat a la vinguda de Jesús, el Pare prepara un cos i l’Esperit Sant obra en Maria fent possible aquest cos.

Jesús no només era home, Ell també era Déu!

COM A HOME, podia morir a la creu. Com Déu, PODIA PAGAR EL PREU de la nos- tra salvació. Només Jesucrist podia pagar el nostre deute davant de Déu.

v. 7 Aquí el Fill expressa el seu desig de complir la voluntat del Pare i en cap mo- ment Ell se’n va apartar. Fou obedient a tot.

Crist ens ensenya el que ha de ser a la nostra ment: he vingut a fer la teva voluntat. Aquest és el nostre propòsit! Deixar tot enrere i buscar fer la voluntat de Déu.

A Jesucrist es resol la tensió entre el sacrifici (l’essència del primer pacte) i fer la voluntat de Déu (l’essència del segon).

Jesucrist ens ensenya com ha de ser la nostra vida: fer la voluntat de Déu en tot.

 

 

Pastor Miquel García


Comentaris