Diumenge 1 de Quaresma - 6 de març de 2022

 

(Lc 4, 1-13)

No som perfectes i malgrat posar-hi voluntat per voler fer sempre les coses com cal, degut a les nostres limitacions humanes sovint patim l’experiència de l’errada. Tanmateix i degut a l’esmentada condició humana, podem caure més baix, quan no es tracte d’una errada, sinó d’una dolenteria volguda. En el primer cas hi tindríem una experiència que ens ajudaria a no tornar a cometre l’errada. En el segon cas hi tindríem una experiència de pecat, elaborat des del nostre fur intern, amb l’objectiu de causar algun perjudici.

La lectura atenta de l’evangelista Lluc, on l’Esperit condueix a Jesús al desert on hi fou temptat, (Lc 4, 1-13), ens mostra les reaccions de Jesús disposat a superar les ofertes més mundanes sobre tres aspectes: El tenir, el poder, i l’oportunisme. Amb les corresponents actituds Jesús ens ensenya a superar aquestes temptacions en harmonia amb el voler de Déu i, al mateix temps, en clau d’humanització.

Una primera errada esdevé en cercar la felicitat donant resposta il·limitada als desitjos materialistes i consumistes, de mode clar i contundent, peti qui peti. Es a dir, d’allò que jo vull, en vull més i millor per a mi, costi el que costi. Però resulta que això no ens humanitza, perquè el consum materialista emplena les nostres aparences, però no emplena el nostre interior. Aquest buit interior s’humanitza quan som capaços d’emplenar-lo amb la Paraula de Déu i fer-la vida en nosaltres. És aleshores quan descobrim la felicitat no en el tenir, sinó, en el compartir, en el servir, en l’estimar.

Una segona errada, esdevé forçant un lideratge de reconeixement personal i del poder pel poder, trencant totes les regles i ajudant-se de les mediocritats més properes, ni que siguin corruptes, si van en benefici propi. Així han crescut els grans dictadors de la història, que no poc dany, -irresoluble-, han causat a la humanitat. En Jesús el poder és el servei als germans, especialment els que més pateixen, fet de manera desinteressada, sincera i altruista.

Una tercera errada és la de l’oportunisme, quan pretenem cercar actituds paternalistes, solucions resoltes per altres, sense haver-hi d’implicar, ni de treballar, ni de lluitar per res. Cercant a Déu com un aportadormàgic de solucions als nostres problemes i decisions. Jesús no ens planteja a Déu com el “tapa forats”, que soluciona totes les nostres mancances i dificultats. Ben a la contra, perquè la fe, fa que ens impliquem en la vida més fermament, que assumim confiadament els reptes, posant-hi esforç i esperança

Demanem al Senyor que amb l’ajuda de l’Esperit Sant, cadascú en llibertat creixem en fidelitat a Déu i en el servei solidari i amatent, als germans.

 

Mn. Josep Maria Gómez del Perugia, diaca

Comentaris