Diumenge 6 de Pasqua - 22 de maig de 2022

 

Gna. Griselda Cos

Monja de Sant Pere de les Puel·les

Vindrem a fer estadaen ell

 

El text evangèlic d’avui forma part important del llarg discurs joànic,al mig del qual Jesús hi rentà els peus als seus deixebles i els donà el manament nou de l’amor.Redactat des de l’experiència postpasqual, s’hi subratllaun matísimportant. Diu: “Qui m’estima, farà cas de les meves paraules”, afirmant que és sobretot des del’amora Jesús que es “farà cas -s’obeirà-“ la seva paraula.

Sant Benet en el capítol 5è de la Regladiu: “l’obediència és pròpia d’aquells qui res no s’estimen tant com elCrist”. L’obediència benedictina és, doncs,una referència ben explícita d’aquest text evangèlic.

Pel fet que estimar Jesús i fer cas de les seves paraulestéuna ressonància forta i cordial, posa un gran accent en la relació d’amor que uneix, no sols el deixeble amb el Fill, sinó també el Pare i el Fill amb el deixeble.Sí,així ho afirma tot seguit Jesús, dient: “...el meu Pare l’estimarà ivindrem a fer estada en ell”.

El Verb, al principi vingué i habità entre nosaltres i, ara, és el Verb i el Pare que habiten també en nosaltres. La paraula habitarté una extraordinària força bíblica.Així com Crist és el lloc on s’hi troba Déu, així,el cristià esdevé, per l’amor, temple on Déu habita.

L’Esperit Sant, que és el qui va actuar en l’Encarnació del Verb diví i el qui va actuar poderosament en laResurrecció de Jesús, és el qui, esdevingut Déu amb nosaltres, continua la missióde Jesús al si de la nostra història.Certament, l’Esperit, serà elMestre i Guia, que ens condueix vers una comprensió més gran del misteri de Crist.

M’agrada encara remarcar que en el Llibre dels Actes, per dues vegades(Ac 5,32 i 15,28) surt la bella expressió: “l’Esperit Sant i nosaltres”tot manifestant, de manera viva, la consciència del cristià habitat per l’Esperit.

Valorem la riquesa de la nostra fe: El Pare se’ns ha revelat en el seu Verb,que és la seva Paraula,i ambdós, ens han donat el seu Esperit. I han fet del nostre cor la seva estada.

Monestir de Sant Pere de les Puel·les

Comentaris