Diumenge 7 de Pasqua - Ascensió del Senyor - 29 de maig de 2022

 

Ac 1, 1-11; Ef 1, 17-23; Lc 24, 46-53

Les lectures d’aquest diumenge, Solemnitat de l’Ascensió del Senyor, comparteixen una mateixa preocupació davant del fet que Jesús és endut al cel: la de la comprensió adequada del seu missatge per part dels deixebles i de les comunitats cristianes posteriors. Déu ha entrat en la història, s’ha revelat en el seu Fill i l’ha transformat de manera definitiva. Tanmateix, el Mestre no hi serà de la mateixa manera i els esforços d’aquells que l’han «vist i sentit» (1 Jn 3-5).

Sant Lluc reprèn el seu llibre, que trobem a la Bíblia separat en dues parts, dirigint-se, de nou, a Teòfil, amb un resum de la primera part, que culmina amb l’esperança del retorn de Jesús. Teòfil -aquest personatge desconegut que podria identificar-se amb les comunitats cristianes hel·lenístiques receptores del missatge- és instruït sobre els fets que l’autor ha procurat de reunir fidelment (Lc 1, 3-4) a partir de la predicació dels testimonis oculars del que ha tingut lloc.

A partir d’ara, correspon el testimoniatge -«vosaltres en sou testimonis» (Lc 24, 48)-, per tal que la Bona Nova es difongui –com ho ha fet- «fins als confins de la terra» i aquest «dipòsit» s’ha de predicar íntegrament (1 Tm 6, 20; ), amb l’ajuda de l’Esperit Sant (2 Tm 1, 14). També Sant Pau es dirigeix a comunitats hel·lenístiques quan espera d’elles una «comprensió profunda» per tal que coneguin «de veritat qui és ell» i «a quina esperança ens ha cridat» (Ef 1, 17-19); de la mateixa manera, no fonamenta pas la certesa de la seva predicació sobre si mateix o sobre la seva pròpia credibilitat quan s’adreça als Corintis «[...] La tradició que jo he rebut  i que us he transmès a vosaltres ve del Senyor» (1 Co 11, 23).

La fe cristiana, doncs, s’haurà de confrontar amb les exigències de cada lloc i cada època i haurà de donar resposta als interrogants i desafiaments que en les diferents circumstàncies se li plantegin –penso en el diàleg ecumènic-, per la qual cosa, és necessària l’obertura a l’Esperit Sant promès.

 

Àlex Sans Dalmau

Parròquia de Santa Maria de Vilafranca del Penedès

Comentaris