Diumenge de Pasqua de la Resurrecció del Senyor - 5 d'abril


«EXULTEM DE JOIA»

Germans, avui és un dia gran. Avui és el diumenge dels diumenges. La mort ha estat vençuda per la força de l’amor. La victòria de la fe ha estat clara, neta, rotunda. No diem, ni podem dir, que Jesús ha ressuscitat parcialment. Ell és viu del tot! I per sempre!
La seva victòria anuncia la nostra. Una victòria que ha vingut després de la creu, la qual ens ha forjat a tots en el gresol d’una nit llarga, fosca, negra. Així també anuncia la unitat dels germans cristians, que s’albira al nostre davant, cada dia més a prop. La Pasqua dibuixa davant nostre una unitat que va més enllà de nosaltres mateixos, perquè és Déu qui la construeix i l’ofereix. Nosaltres la rebem.
Sí, som hereus de la Pasqua de Jesús, de tot el seu llegat, els seus ensenyaments, les seves intuïcions, els seus compromisos, les seves accions…Exultem. Cantem. Lloem. Alcem la vida vers Aquell que dóna la Vida. «La ciutat no necessita que la il·luminin el sol o la lluna, perquè la glòria de Déu l’omple de claror, i l’Anyell és el gresol que la il·lumina» (Ap 21,23). Som convidats a ser-ne reflex, a ser testimonis d’aquesta Vida i d’aquesta Unitat que ve de dalt, que ve del cel, del Crist, de l’Esperit Sant i del bon Déu. Som urgits a cercar allò que és de Déu el Pare, i a manifestar-ho en el nostre dia a dia.
Avui ens adonem, gràcies a Maria Magdalena, que la pedra del dolor ha estat remoguda per donar espai a l’esperança. Preguem perque els obstacles de tota divisió entre els germans cristians, siguin llevats dels nostres camins. Déu reconeix l’amor present en el nostre cor, i això és, i hauria de ser el que mogués de debò les nostres vides. Un amor sincer. Encara més, aquest amor no ens aïlla de la realitat, ni dels homes, sinó que com Maria Magdalena, ens llença a cercar la comunitat, a cercar Simó Pere i l’altre deixeble, aquell que Jesús estimava tant.
La fe en el Crist ressuscitat cal ser contrastada i purificada per una vida de comunitat autèntica. La nostra comunitat, l’Església, és la nostra mare i la nostra mestra en la fe, ella ens ensenya a no anar sols per la vida, a gaudir d’aquesta joia de la Pasqua, diumenge rere diumenge, amb el do preuadíssim de l’Eucaristia, que a la vegada és actualització del misteri de creu i de vida del Crist, i impuls ferm per cercar els germans pobres, aquells que Jesús estimava tant.
Alegrem-nos i festegem un dia gran com aquest: diumenge de resurrecció. Que la nostra alegria veritable, la nostra vida quotidiana i la nostra unitat anhelada no siguin ni producte de la ficció, ni de l’anècdota. Bona Pasqua.


Mn. Daniel Palau.


Comentaris