Entrades

Diumenge 5 de Quaresma - 29 de març de 2020

Ez 37,12-14; Salm 129; Rm 8,8-11; Jo 11,1-45.


La mort no és de Déu; ni el sofriment ni les injustícies.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Germans, els qui viuen d’acord amb les mires naturals no poden agradar a Déu. Però vosaltres no viviu segons les mires naturals sinó segons les de l’esperit, perquè l’Esperit de Déu habita en vosaltres, i si algú de vosaltres no tingués l’Esperit de Crist, no seria de Crist. Però si Crist està en vosaltres, encara que el cos hagi de morir per culpa del pecat, com que sou justos, l’Esperit és la vostra vida. I si habita en vosaltres l’Esperit d’aquell que va ressuscitar Jesús d’entre els morts, també, gràcies al seu Esperit que habita en vosaltres, aquell que va ressuscitar el Crist d’entre els morts donarà la vida als vostres cossos mortals(Rm). Dos maneres de veure la vida: des de l’egoisme o des de l’amor; des de la natural de conservació a costa dels altres, i la de l’amor que cerca el bé de tots. Això ja és un salt qualitatiu en la història de la…

Diumenge 4 de Quaresma - 22 de març de 2020

1. El marc litúrgic. Seguim amb les catequesis baptismals (aigua, tercer diumenge, llum, quart diumenge, i resurrecció, cinquè diumenge). Jesús és la llum del món, la que en venir al món, il·lumina tothom, una llum ja anunciada en el pròleg de l’evangeli de Joan. La llum dona la possibilitat de poder veure-hi, si no hi ha llum, per més capacitat que tinguem de veure-hi, no podem.
2. La iniciativa és de Déu. Déu s’avança sempre en la recerca de l’ésser humà, és Déu qui proposa la fe, però no la imposa. Samuel busca David, Jesús “veu” el cec de naixement. Si hom es deixa “treballar” Ell ens treballa. Jesús fa el fang i l’estén sobre els ulls. Així com el primer home va ser fet del fang (Gn 2) igualment Jesús crea la vista en aquell home mancat de visió amb el fang. La redempció és una nova creació. Aquesta nova creació que cal que l’home assumeixi i faci seva amb el bany del baptisme. El cec ho fa a la piscina de Siloè. Nosaltres, recreats per la gràcia, necessitem reafirmar el nostre bapt…

Diumenge 3 de Quaresma - 15 de març de 2020

LA SAMARITANA (Juan 4)
Como la samaritana buscaba, mas sin hallar satisfacción, oí que el Salvador le hablaba: “Agua Yo, te doy de Salvación”.
“Dame agua, de Vida el agua, ¡oh, Señor! atiende a mi oración, pan del Cielo quiero yo comer, ¡oh Señor! llena Tú mi corazón”.

Y seguía... un bello himno de los años 50 del siglo pasado... Es curioso tener en cuenta que ésta conversación con la samaritana (mujer, un tanto casquivana y de un pueblo que no se hablaba con los judíos), viene justamente detrás del encuentro de Jesús con Nicodemo (doctor de la Ley, espiritual y respetuoso). Hay que ver cómo hace el Señor las cosas. Dejó escrito: “le era necesario pasar por samaria...”. ¿De verdad le era necesario? porque los judíos no lo hacían con tal de no hablarse con ellos. Pero el Cristo SÍ, porque fue allí a por ella; a salvarla, a abrir obra en aquél lugar. Es bueno que tengamos en cuenta saber que los samaritanos rechazaban todo el Antiguo Testamento exceptuando el Pentateuco. Los libros de la Ley lo era…

Diumenge 2 de Quaresma - 8 de març de 2020

S.Mateu 17:1-9
L'escena coneguda com "la transfiguració de Jesús" conclou d'una manera inesperada. Una veu vinguda de l'alt esglaia als deixebles: «Aquest és el meu Fill estimat»: el que té el rostre transfigurat. «Escolteu-li a ell». No a Moisès, el legislador. No a Elías, el profeta. Escolteu a Jesús. Només a ell. És molt difícil captar amb tota la profunditat el significat i les implicacions d'aquestes paraules. Moisès i Elías eren figures claus en la història d'Israel, són els representants màxims de la llei i els profetes que van parlar en nom de Déu en el passat. Però ara, Jesús és el fill estimat, només a ell s'ha d'escoltar, només a ell s'ha de seguir; no hi ha ningú que pugui igualar-lo. És el messies promès, el regne de Déu s'ha fet present en Jesús. Avui l'evangeli ens convida a una doble reflexió. Per a escoltar la veu de Déu, hem d'estar disposats i preparats, això implica destriar amb claredat la veu del Senyor enmig d…

Diumenge 1 de Quaresma - 1 de març de 2020

Mateo 4, 1–11 http://comentarisbiblicsinterconfessionals.blogspot.com/ Víctor Hernández Ramírez*
Hoy es el primer domingo de Cuaresma, aunque hemos de reconocer que esto afecta muy poco la vida cotidiana de la gente, incluyendo a los creyentes. Pero, en todo caso, el evangelio sí que nos expone las tentaciones vividas por Jesús en el desierto, al inicio de su ministerio público. Y al hacerlo, nos dice que ese ministerio, esa vida de Jesús, estará marcada por el conflicto, por el choque contra los poderes que dominan en el mundo.
El texto dice al inicio que Jesús fue llevado por el Espíritu [de Dios] al desierto, para ser tentado por el diablo. Y las tentaciones del diablo no son tan diferentes a las otras tentaciones que los dirigentes o jefes le plantearán más adelante a Jesús (cf. Mt. 6,1; 19,3; 22,18.35). Lo que nos indica es que el camino espiritual de Jesús, por donde le guía la voz de Dios, es un camino de conflicto con el poder imperante y contra las injusticias del mundo. Se tr…

Diumenge 7 de durant l'any - 23 de febrer de 2020

Gna. Griselda Cos Monja de Sant Pere de les Puel·les

LA JUSTÍCIA DEL REGNE
L’Evangeli que avui hem escoltat acaba la 1ª part del Sermó de la Muntanya amb el cim de “l’amor als enemics” i Lluc encara hi afegeix amb una força molt subtil: “feu bé als qui us odien” Lc 6,27). La justícia del Regne segueix una lògica diferent de la llei del talió, dient: “així sereu fills del vostre Pare”. L’exemple que Jesús ens proposa és el del Pare que és bo amb tots, bons i dolents. Per això l’amor cristià ha d’apuntar a la magnanimitat de l’amor i del perdó. És una invitació imperativa: som fills de Déu! Caritat i filiació divina en nosaltres seran sempre inseparables! Com l’amor del Pare, el nostre ha de ser també un amor de sobreabundància. Sigueu PERFECTES, sigueu SANTS, sigueu MISERICORDIOSOS com el vostre Pare celestial 5, 48. Jesús vol que els seus seguidors no ens limitem a fer el que fa tothom, sinó que anem més enllà de la simple justícia. És el nou estil que ens proposa Jesús, una actitud caract…

Diumenge 6 de durant l'any

Mateo 5:21-37 El Camino de Cristo 
21 »Habéis oído que se dijo a los antepasados: “No mates,[a] y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal”.22 Pero yo os digo que todo el que se enoje[b] con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal.
El foco de enseñanza de Jesús es a través del corazón. Para Cristo no basta simplemente nuestras acciones sino también, y aún más importante, las actitudes que están detrás de nuestra acciones. No es suficiente, no matar, necesitamos no tener ira. Sabemos de otras escrituras que hay una ira que es justa – y aun de Dios. Esta condenación es una ira egoísta y con injusticia.
23 »Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti,24 deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano; luego vuelve y presenta tu ofrenda.
Esta enseñanza es tan importante que es parte de nuestra liturgia – la paz.
27 »Habéis oído que se dijo: “No cometas adulterio”.[g]28 Per…